Menuet in G

compositie van Johann Sebastian Bach

Menuet in G-majeur is een muziekstuk van de componist Christian Petzold.[1] Het werd een tijdlang toegeschreven aan Johann Sebastian Bach (BWV Anh. 114). Het bestaat uit 32 maten in G-majeur, de maten 20 tot 23 zijn in D-majeur.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ##f
}
upper = \relative c'' {
 \clef treble 
 \key g \major
 \time 3/4
 \tempo 2 = 72
 %\autoBeamOff
 
 d4 g,8 a b c | d4 g, g | e' c8\mordent d e fis | g4 g, g | c d8\mordent c b a | b4 c8 b a g | fis4 g8 a b g | 
 \grace b8( a2.)

}

lower = \relative c' {
 \clef bass
 \key g \major
 \time 3/4

  < g b d >2 a4 | b2. c2. b2. a2. g2. | d'4 b g | d' d,8 c' b a 
  
}

\score {
 \new PianoStaff <<
  \set PianoStaff.instrumentName = #"Menuet"
  \new Staff = "upper" \upper
  \new Staff = "lower" \lower
 >>
 \layout {
  \context {
   \Score
   \remove "Metronome_mark_engraver"
  }
 }
 \midi { }
}

Herkomst bewerken

Het stuk stond als compositie no.4 in het Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach daterende van 1725 en werd lang toegeschreven aan de Duitse componist Johann Sebastian Bach, tot in 1979 werd vastgesteld dat het afkomstig is uit een klavecimbelsuite van Christian Petzold.

Gebruik bewerken