Membraan (M-theorie)

M-theorie

In theoretische natuurkunde en M-theorie in het bijzonder, slaat de term membraan op een ruimtelijk uitgestrekt object, of braan. In M-theorie, welke (samen met zijn 'broertjes', de snaartheorieën) een kandidaat is voor de Theorie van alles, zijn membranen de fundamentele bouwstenen van de deeltjes en krachten. Een macroscopische waarnemer zou een klein en opgerold membraan gewoon zien als een puntdeeltje. Zelfs als M-theorie juist is, zullen we wellicht nooit deze fundamentele membranen in het dagelijks leven zien, omdat deze in zekere zin te klein zijn om de microscopische details ervan te kunnen waarnemen.

Er zijn twee soorten membranen: M2-branen en M5-branen. Deze hebben respectievelijk twee en vijf ruimtelijke dimensies, en zijn magnetisch en elektrisch geladen onder de 4-vorm veldsterkte van M-theorie.

Zie ookBewerken