Enkelvoudige en meervoudige kamer

(Doorverwezen vanaf Meervoudige kamer)

Bij rechtbanken en gerechtshoven in Nederland kent men enkelvoudige en meervoudige kamers. Bij een enkelvoudige kamer wordt recht gesproken door een enkele rechter, een meervoudige kamer bestaat uit ten minste drie rechters.

Een meervoudige kamer beslist over zware of ingewikkelde zaken. Ook worden zaken in hoger beroep meestal door een meervoudige kamer beoordeeld.[1]

Een meervoudige kamer beoordeelt in het strafrecht alleen zaken waarbij door de officier van justitie een gevangenisstraf wordt geëist die langer is dan één jaar. Wanneer er kortere gevangenisstraffen worden geëist, of geldboetes of werkstraffen, dan worden de zaken voorgelegd aan de enkelvoudige kamer.

Bij zaken die worden gevoerd voor een meervoudige kamer, is één rechter de voorzitter. De rechters overleggen onderling in de raadkamer, en wijzen uiteindelijk een gezamenlijk vonnis. Wat wordt besproken in de raadkamer wordt wel het geheim van de raadkamer genoemd, omdat niemand weet wat de rechters precies hebben besproken, of zij het met elkaar eens waren en of er een stemming heeft plaatsgevonden. Dit geldt zowel voor het civiele recht als voor het strafrecht.