Meer- en minderwerk

bouw en civiele techniek

Meer- en minderwerk zijn twee termen uit de bouw en civiele techniek, waarmee een overzicht van alle niet voorziene veranderingen in een (nieuwbouw) project worden aangeduid. Voor meerwerk moeten extra uitgaven worden gedaan. Voor minderwerk kan een bedrag terug worden gekregen.

Tijdens de bouw van een nieuwbouwwoning kan de aannemer diverse dingen aanbrengen, veranderen of wijzigen, zoals het plaatsen van een dakkapel, een uitgebreide keuken of een luxe badkamer. Ook kan de consument kiezen om bepaalde dingen niet te laten uitvoeren, bijvoorbeeld omdat de koper een eigen keuken wil plaatsen in plaats van de standaard keuken

MeerwerkBewerken

Meerwerk betreft zaken die niet in het bestek of op de technische tekeningen staan, maar wel door de opdrachtgever gewenst worden tijdens de bouw of verbouw.

Voor een nieuwbouw woning biedt de aannemer doorgaans een lijst met standaard meer- en minderwerk aan. Dit betreft opties die door de meeste nieuwbouwkopers gewenst zijn, zoals het toevoegen van een wandcontactdoos, het veranderen van de draairichting van een deur of het aanbrengen van een buitenkraan.

Volgens Vereniging Eigen Huis zijn de kosten van meerwerk door de bouwer relatief hoog. Dat zou komen doordat de koper aan de bouwer is gebonden en geen concurrentie heeft te vrezen. De korting voor minderwerk is meestal veel te laag[1]

MinderwerkBewerken

Minderwerk betreft opties die bijvoorbeeld wel in het bestek staan, maar kunnen vervallen. Minderwerk kan voorafgaand aan de opdracht als optie in het bestek zijn opgenomen, in de weg- en waterbouw wordt meer- of minderwerk vaak veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden of afwijkingen in hoeveelheden. Doorgaans krijgt men dan een bedrag retour, omdat hiermee werk niet hoeft te worden uitgevoerd, of omdat materiaal niet aangekocht hoeft te worden.

Voorbeelden van minderwerk zijn het casco opleveren van de badkamer of keuken.

VerschilBewerken

Consumenten klagen doorgaans dat voor meerwerk heel hoge prijzen worden gerekend, terwijl voor minderwerk slechts de kostprijs wordt terugbetaald. Dit verschil is echter wel te verklaren doordat er in het geval van minderwerk wel kosten gemaakt worden door de aannemer, zoals administratie of in ieder geval een calculatie bij de inschrijving. Meerwerk kost vaak extra omdat de aannemer wat meer kosten heeft voor werkvoorbereiding of oponthoud in het bouwproces.

Het is overigens wel regelmatig zo dat een aannemer een hoger bedrag vraagt voor meerwerk dan wanneer hij het werk op basis van inschrijving zou moeten verwerven.