Medisch tuchtrecht

Medisch tuchtrecht is tuchtrecht gebaseerd op regels die in het belang van de patiënt een behoorlijke beroepsuitoefening door artsen, tandartsen, verloskundigen en apothekers moeten garanderen.

Zie ookBewerken