Medicinaal pond

Een medicinaal pond is een gewichtseenheid die gebruikt werd vóór de invoering van het decimale stelsel.

Een medicinaal pond komt bij benadering overeen met 375 gram. Het medicinale pond was onderverdeeld in twaalf ons, die elk weer onderverdeeld waren in acht drachma's. Een drachma was onderverdeeld in drie scrupel en een scrupel was verdeeld in twintig grein.

Eenheid Equivalent (bij benadering)
Medicinaal pond  375 gram
Ons 31,25 gram
Drachma 3,9 gram
Scrupel 1,3 gram
Grein 65 milligram