Middelbaar economisch en administratief onderwijs

(Doorverwezen vanaf Meao)

Het middelbaar economisch en administratief onderwijs of meao is een voormalige Nederlandse onderwijsterm ingevoerd met de Mamoetwet uit 1963 (in werking vanaf 1968) en afgeschaft in 1996 met de Wet educatie en beroepsonderwijs. De term werd gebruikt voor 3 jarige opleidingen op mbo-niveau in de economische en administratieve beroepensfeer, handelsonderwijs zoals typiste, secretaresse, receptionist, boekhoudkundig medewerker, etc. Leerlingen stroomden in hoofdzakelijk van de mavo, maar ook vanuit havo en vwo stroomde leeringen in en relatief weinig uit het lbo. [1]

Sterke leerlingen uit het meao studeerden doorgaans verder in het hoger economisch en administratief onderwijs, heao.