Matige vorst

Matige vorst is een term die gebruikt wordt binnen de meteorologie. Wanneer de temperatuur lager is dan -5,0 °C en uitkomt tussen -5,1 en -10,0 °C spreekt men van matige vorst. Pas bij -10,1 °C is er sprake van strenge vorst.

Nederland heeft gemiddeld per jaar tussen de 3 en 18 nachten met matige vorst (De Bilt: 12).