Marktkapitalisatiegewogen index

(Doorverwezen vanaf Marktwaarde gewogen)

Een marktkapitalisatiegewogen index is een aandelenindex waarbij de fondsen met de grootste ondernemingswaarde het zwaarste meewegen. Deze ondernemingswaarde wordt gespecificeerd als marktkapitalisatie, het aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de koers. Meestal wordt bij de samenstelling van de index rekening gehouden met de free float, oftewel het aantal aandelen dat vrij verhandelbaar is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Nederlandse AEX en de Belgische BEL 20.

Formule Bewerken

De onderstaande formule geeft de berekening aan. Van de aandelen in een index wordt het aantal aandelen vermenigvuldigd met de prijs en deze opgeteld. Dezelfde berekening wordt - bijvoorbeeld - een dag later gedaan en het verschil op de twee verschillende momenten wordt uitgedrukt als een procentuele verandering van de index.

 

Voorbeeld Bewerken

In de onderstaande tabel wordt de waarde ontwikkeling berekend van een marktkapitalisatiegewogen index. In de kolommen (A) en (B) staan de koersen van vijf bedrijven (K tot en met O) op twee verschillende momenten. Voor de berekening van de marktkapitalisatiegewogen index worden de koersen op beide momenten eerst vermenigvuldigd met het aantal aandelen in de index (C). Uit de som van de uitkomsten, zie kolommen D en E, blijkt de index 1,0% is gedaald.

Bedrijf Koers
(t=0)
(A)
Koers
(t=1)
(B)
Aantal
aandelen in index
(C)
Waarde in index
(t=0)
(D)=(A)x(C)
Waarde in index
(t=1)
(E)=(B)x(C)
K 100 102 100 10.000 10.200
L 85 50 20 1700 1000
M 50 55 50 2500 2750
N 40 43 40 1600 1720
O 10 7 10 100 70
Som 15.900 15.740
Procentuele verandering -1,0%