Marcus Titius

politicus uit Oude Rome

Marcus Titius was een Romeinse politicus (Consul suffectus in 31 v.Chr.) en legeraanvoerder aan het einde van de Republiek.

Marcus Titius
ca. 60 v.Chr. – 12/14 n.Chr.
Consul suffectus (met Cnaius Pompeius)
Periode 31 v.Chr.
Voorganger Lucius Cornelius,
Marcus Valerius Messalla
Opvolger Cicero Minor,
Marcus Licinius Crassus
Gouverneur van Syria
Periode ca. 13/12 – 10 v.Chr
Voorganger Marcus Vipsanius Agrippa
Opvolger Gaius Sentius Saturninus

Rond 13/12 v.Chr. werd Titius gouverneur van Syria als opvolger van de goede vriend en admiraal van Octavianus, Marcus Vipsanius Agrippa. De Judese koning Herodes de Grote slaagde erin de ruzie tussen Titius en koning Archelaüs van Cappadocië bij te leggen toen hij Archelaüs vergezelde naar Antiochië en daar Titius ontmoette.[1] Titius verwierf ook vier kinderen, vier kleinkinderen en twee schoondochters van de Parthische koning Phraates IV als gijzelingen.[2] Het is onbekend wanneer Titius stierf.