Mannetjesputter

Nederlandse term

Een mannetjesputter is een flinke, grote man. De term is oorspronkelijk afkomstig uit het Fries, en duidt een man die wel "een stevige borrel verdragen kan".[1] De term putter werd voorheen gebruikt om dronkaards mee aan te geven. De vrouwelijke variant is een mansfelder.[2]

Een mannetjesputter is ook het mannetje van de putter of distelvink.