Zie artikel Voor de gelijknamige krant van het NCPN, zie Manifest (NCPN)

Een manifest of handvest is een weergave van de stand- en/of uitgangspunten van een mens of een groep. Vaak is het een beknopte, meestal puntsgewijze, uiteenzetting, soms ook langer.

Beroemde manifestenBewerken

Beroemde handvestenBewerken

De laatste jaren is in het Nederlands dagblad Trouw een hausse aan manifesten gepubliceerd waarmee politieke stromingen hun grondvesten opnieuw duidelijk willen maken.

Analoog aan een manifest is een manifestatie een bijeenkomst waar beknopt een standpunt wordt toegelicht.

Zie ookBewerken