Voor de gelijknamige krant van het NCPN, zie Manifest (NCPN), en voor de televisieserie Manifest (televisieserie)

Een manifest of handvest is een weergave van de stand- en/of uitgangspunten van een persoon of een groep. Vaak is het een beknopte, meestal puntsgewijze, uiteenzetting, soms ook langer.

Communistisch manifest

Beroemde manifesten bewerken

Beroemde handvesten bewerken

Zie ook bewerken