Maatschappelijk netwerk

Een maatschappelijk netwerk is een sociaal netwerk dat, in sociologische zin, de hele maatschappij omvat.

Het concept "(maatschappelijk) netwerk" wordt door verschillende sociologen zoals onder andere Manuel Castells[1] en de Nederlander Jan van Dijk[2] beschouwd als het huidige paradigmatische model volgens welk onze maatschappij is gestructureerd. Een netwerkmaatschappij wordt gedragen door een combinatie van sociale netwerken en interactieve medianetwerken (internet, telefoon, digitale omroep). In de loop van de 20e eeuw is de economie zich naar een netwerkstructuur gaan richten, en vervolgens de hele maatschappij. Daarmee wordt afstand genomen van de 'massamaatschappij' die gedragen werd door relatief grote en homogene organisaties, groepen en publieken en door massamedia met eenrichtingsverkeer.

Dit vertaalt zich concreet in onder andere de opkomst van internet en de dominante ruimtelijke conceptie 'space of flows'. Kenmerkend voor de netwerkmaatschappij is, dat door verregaande globalisering waarden en normen steeds onafhankelijker worden van plaats en tijd. Dit roept enerzijds de conservatieve reactie op om vast te houden aan wat nog rest van het traditionele ideeëngoed, en anderzijds de progressieve reactie van nieuwe identiteitsvormingsprocessen die mogelijk worden doordat traditionele maatschappelijke dogma's niet langer de boventoon voeren in de samenleving.

Maatschappelijke netwerken spelen een cruciale rol bij het tot stand komen van transities in het kader van duurzame ontwikkeling.

Literatuur bewerken

  • Stephen Goldsmith, William D. Eggers, 2004, Governing by network. The new shape of the public sector, Washington DC; Brookings institution press, ISBN 0815731299, ISBN 0815731280 (beschrijving van de manier waarop in Amerika hiërarchisch bestuur wordt vervangen door op netwerken gebaseerde bestuursvormen)
  • Geert Teisman, 2005, Publiek management op de grens van chaos en orde. Over leiding geven en organiseren in complexiteit, Academic Service, ISBN 9052614040
  • Jan van Dijk, 1991-2001, De Netwerkmaatschappij, Sociale aspecten van nieuwe media, Alphen aan den Rijn; Samsom, ISBN 9014077270

Zie ook bewerken