MVO Nederland is een beweging die de transitie naar een duurzame economie als doel heeft. De term MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen met een netwerk van circa 2.000 partners innoveert en implementeert MVO Nederland om de nieuwe economie te bereiken. Daarnaast spoort het bedrijf de overheid aan om duurzaam ondernemen de standaard te maken. MVO Nederland wil dat in 2025 minimaal twintig procent van de Nederlandse economie omgaat in de duurzame economie, die gestoeld is op meer dan alleen financiële waarden en draait binnen de grenzen van de natuur en maatschappij. Om de voortgang op deze ambitie te meten ontwikkelde MVO Nederland de Nieuwe Economie Index (NEx) die jaarlijks de voortgang meet. Deze index bestaat uit zeven thema’s: nieuwe rijkdom, circulaire economie, biodiversiteit, echte prijzen, inclusief ondernemen, groene energie en transparante ketens. Deze thema’s vormen ook de focus van het werk van MVO Nederland.

MVO Nederland logo

Geschiedenis bewerken

MVO Nederland werd in 2004 naar aanleiding van een brief van Teun W. Hardjono opgericht door het Ministerie van Economische Zaken; grondlegger was Gerrit Ybema, die als staatssecretaris van Economische Zaken mede de fundamenten legde.[1]

De Sociaal-Economische Raad bracht onder voorzitterschap van Herman Wijffels het rapport De Winst van Waarden uit, dat de opmaat vormde voor de oprichting van een kenniscentrum. Ybema gaf, onder de naam "het kennis- en informatiecentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen", dit centrum verder vorm. Later werd het hernoemd tot MVO Nederland (2004).

Per 1 januari 2018 is De Groene Zaak van Marga Hoek gefuseerd met MVO Nederland.

Nieuwe Economie Index bewerken

MVO Nederland kent elk jaar de Nieuwe Economie Index (NEx) toe om hun missie te monitoren naar een nieuwe, duurzame economie. Om de missie voor elkaar te krijgen moet in het jaar 2025 minimaal twintig procent van de economie omgaan in de nieuwe economie. Dat vormt een kantelpunt: na die tijd verduurzaamt de economie steeds sneller en is er geen weg terug. Waarom 2025? Omdat veel officiële doelen hebben de blik gericht op 2030: de Sustainable Development Goals, het Grondstoffenakkoord en het Klimaatakkoord. Deze doelen zijn alleen haalbaar als we ruim voor die tijd een kantelpunt bereiken.[2]

Vanuit de NEx van 2023 blijkt dat 16,5 procent van het Nederlandse bedrijfsleven duurzaam is.

Doelstelling bewerken

MVO Nederland heeft als doel de kanteling naar de nieuwe economie te versnellen. In 2025 moet het kantelpunt bereikt zijn: 20% van de economie van Nederland gaat om in de nieuwe economie.

De organisatie stelt zich op als versneller voor ondernemers richting de nieuwe economie en zet in op:

  • Agenda setting (bedrijven)
  • Markt vergroten (koplopers)
  • Massa creëren voor duurzaamheid (20% economie in 2025)
  • Spelregels veranderen (overheid)

Externe link bewerken