MENSenSTRAAT

Nederlandse verkeersveiligheidsorganisatie
Oprichting MENSenSTRAAT, met in het midden vooraan voormalig manager bij 3VO en VVN wijlen Luc Veeger

MENSenSTRAAT is een Nederlandse organisatie voor verkeersveiligheid, die ijvert voor een veilige openbare ruimte en wegen die uitnodigen tot actieve gezonde mobiliteit (lopen en spelen).

Zo pleit MENSenSTRAAT bijvoorbeeld voor het onmogelijk maken van snelheidsoverschrijdingen door de invoering van ISA (snelheidsbegrenzer). Zolang dat niet het geval is, zijn infrastructurele maatregelen noodzakelijk. Om bestaande kennis over mensenstraten te verzamelen en nieuwe kennis te ontwikkelen, wordt gewerkt aan een kenniscentrum met een leerstoel Verblijfskunde.

OprichtingBewerken

MENSenSTRAAT is in 2013 in Delft opgericht nadat Veilig Verkeer Nederland (VVN) geen plek meer bood voor aandacht voor een verkeersveilige openbare ruimte, de benadering van de fusiepartners van 2000[1] en treedt in de voetsporen van die fusiepartners, de Voetgangersvereniging en Stichting Kinderen Voorrang. In de benadering van de openbare ruimte (de woonstraat als mensenstraat) wordt verder gebouwd op het werk van het Childstreet-project (2004-2009).

SamenwerkingBewerken

MENSenSTRAAT is aangesloten bij de internationale koepel van belangenorganisaties voor voetgangers IFP, de International Federation of Pedestrians. In het kader van actieve mobiliteit wordt nauw samengewerkt met Fietsersbond en Wandelnet. Na een fase van opbouw werd tijdens een voetgangersconferentie in 2017 de Nederlandse versie van het wereldwijde International charter for walking gepresenteerd. Na ondertekening door de Rijksbouwmeester waren vervolgens Eindhoven en Tilburg de eerste gemeenten die zich hierachter schaarden. Na een landelijke lobby voor veilige ruimte voor lopen werd voorjaar 2018 het Charter unaniem door de Tweede Kamer ondersteund.

Externe linksBewerken