Hoofdmenu openen
Luchtkuuroord Oliva bij het oude Gdańsk rond 1905

Het luchtkuuroord is een kuuroord waar de luchtkuur beschikbaar is, een kuur die hoofdzakelijk bestaat uit veelvuldige en langdurige blootstelling aan gezonde lucht. De luchtkuur was vroeger het belangrijkste geneesmiddel tegen tuberculose.

KeurmerkBewerken

Het luchtkuuroord is een Duitse vinding, en de term is dan ook een letterlijke vertaling van het Duitse woord Luftkurort. "Staatlich anerkannter Luftkurort" is in Duitsland ook een beschermd keurmerk voor een door de overheid erkend luchtkuuroord. Het is het bekendste en meest gecontroleerde keurmerk aangaande kuuroorden die zich presenteren met hun natuurlijke omgeving en gezonde lucht. Het wordt aan plaatsen gegeven die volgens wetenschappelijke vaststelling zodanige lucht- en klimaatomstandigheden kennen dat ze als heilzaam bestempeld kunnen worden.

In België en Nederland werden in vroeger tijden patiënten naar de kust gestuurd om door de gezonde lucht aldaar aan te sterken. Tegenwoordig bezoeken psoriasispatiënten in bepaalde gevallen de Dode Zee om tot genezing te komen. Een bezoek daar kan niet volledig aangemerkt worden als luchtkuur, want ook het zeewater en het zonlicht spelen een rol bij de genezing; er is meer sprake van een gecombineerde klimatotherapie.

StaatserkenningBewerken

Het is raadzaam voor de patiënt regelmatig in de heilzame omgeving terug te komen. In Duitsland is de "Luftkur" verder tot ontwikkeling gekomen dan in Nederland. De gehanteerde criteria inzake de vaststelling van de heilzaamheid van de omgeving worden daar vastgelegd in de "Qualitätsstandards für die Prädikatisierung von Kurorten, Erholungsorten und Heilbrunnen". Ook de betreffende deelstaat dient een erkenningsverordening vast te stellen om tot een staatserkend predicaat te komen.

In tegenstelling tot andere kuuroorden zijn er over het algemeen voor de luchtkuuroorden geen vastgestelde therapieën. De staatserkenning wordt dan ook veelal verstrekt aan gemeenten die ook een toeristische functie hebben. Door de staatserkenning is de gemeente gerechtigd een toeristenbelasting te heffen opdat de gemeentelijke uitgaven inzake toerisme gedekt kunnen worden. Voor een gemeente is het daarom van (economisch) belang om erkend te worden als kuuroord. Buiten het "Staatlich anerkannter Luftkurort" kent men ook nog de "Staatlich anerkannte Fremdenverkehrsgemeinden", veelal plaatsen die van toeristisch belang zijn, maar niet een zodanige omgeving hebben dat die als bevorderend voor de gezondheid mag worden aangemerkt.