Lotofagen

De Lotofagen, ook als Lotophagen gespeld (in het Grieks λωτοφάγοι (lōtofagoi) = Lotuseters), zijn in Homerus' Odyssee een vreedzaam volk dat zich voedde met lotos, een verder onbekende plant die zo heerlijk smaakte dat men niet weer naar huis terug wilde, als men er eenmaal van gegeten had. Odysseus belandde er op zijn zwerftochten, en had grote moeite om zijn gezellen ertoe te bewegen de thuisreis voort te zetten.

Odysseus voert zijn mannen weg van de lotofagen (18e-eeuwse gravure)

Men probeert het land van de Lotofagen te situeren in Noord-Afrika en identificeert de lotos dan als de daar inheemse jujuba, een struik met kersachtige vruchten.