Lohrasp

mannelijke voornaam

Lohrasp is een sjah uit de Shahnameh van Ferdowsi uit de 10e eeuw. Hij werd door Kay Khosrow uitverkoren om hem als sjah op te volgen. Lohrasp werd zelf opgevolgd door zijn zoon Goshtasp, de vader van de held Esfandyar.

Lohrasp was een afstammeling van Hushang. Hij had twee zonen: Zarir en Goshtasp. Goshtasp ging naar India, omdat zijn vader hem niet al op jonge leeftijd tot erfgenaam wilde benoemen. Zijn broer Zarir wist hem terug te brengen, maar er ontstond weer ruzie tussen vader en zoon en dit keer vertrok Goshtasp naar Rum. Hij huwde daar met de dochter van de koning en begon Iran te bedreigen. Toen Goshtasp met zijn bruid Iran binnenkwam gaf Lohrasp hem zijn troon en trok zich terug in Balkh.

LiteratuurBewerken

  • Ferdowsi, A., vertaling Davis D. (1997), Shahnameh, Viking Penguin Group, New York, 2006, pp. 361-363, 369