Little Italy

Met Little Italy wordt een migrantenbuurt, wijk of stadsdeel in een stad aangeduid met veel Italiaanse inwoners. In deze gebieden komt de Italiaanse cultuur vaak nadrukkelijk naar voren in het straatbeeld, bijvoorbeeld door middel van restaurants, winkels, vlaggen en het gebruik van de Italiaanse taal.

Enkele bekende Little Italy's zijn:

Italiaanse buurten van New York:

Voormalige Italiaanse buurt van New York:

Zie ookBewerken