Lithiumaluminaat

chemische verbinding

Lithiumaluminaat is een anorganische verbinding van lithium, aluminium en zuurstof, met als brutoformule LiAlO2. De stof komt voor als een wit kristallijn poeder, dat onoplosbaar is in water.

Lithiumaluminaat
Algemeen
Molecuulformule LiAlO2
IUPAC-naam lithiumaluminaat
Andere namen lithiumaluminiumoxide
Molmassa 65,921338 g/mol
SMILES
[Li+].[O-][Al]=O
InChI
1S/Al.Li.2O/q;+1;;-1
CAS-nummer 12003-67-7
EG-nummer 234-434-9
PubChem 123268
Beschrijving Wit kristallijn poeder
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Schadelijk
Waarschuwing
H-zinnen H315 - H319 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 -P305+P351+P338
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur wit
Dichtheid 2,615 g/cm³
Smeltpunt 1625 °C
Onoplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

ToepassingenBewerken

Lithiumaluminaat wordt hoofdzakelijk gebruikt in de micro-elektronica en de nucleaire technologie. Verder wordt het gebruikt als inert ondersteunend materiaal voor elektrolyten in gesmolten carbonaat-brandstofcellen. Hierbij bestaat dit elektrolyt uit een mengsel van lithiumcarbonaat, natriumcarbonaat en kaliumcarbonaat.