Dit overzicht is mogelijk incompleet; u kunt helpen door het uit te breiden.

Lisenen zijn in de bouwkunst verticale, iets uit de muur springende stroken zonder voetstuk of bekroning. Ze hebben een decoratieve functie: door het gebruik van lisenen wordt een muur in vlakken verdeeld (geleding).

Twee lisenen (1) verbonden door een rond boogfries (2)

Een liseen wordt een rondboogliseen genoemd als deze via een of meerdere rondbogen verbonden is.

Andere muurverzwaringen zijn: steunbeer en pilaster.