Lijst van plantensoorten uit het Carboon

Wikimedia-lijst
Specifiek
Soorten en geslachten bekend uit het Devoon en het Carboon van Noordwest-Europa,
Annularia stellata
Pecopteris arborenscens
Spenophyllum miravallis