Lijst van keizers van China

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van keizers van China. Voor 221 v.Chr. was China verdeeld in verschillende onafhankelijke vorstendommen. Het is Qin Shi Huang die ze verenigde. Hij is de Eerste keizer van China. Daarvoor, tijdens de Shang-dynastie en de Zhou-dynastie kreeg de vorst gewoonlijk de titel van koning (王 wáng). De titel bleef gehandhaafd tot in 1912.

Soms ondervindt men problemen bij het benoemen van een monarch omdat ze vaak bekend waren onder twee of drie verschillende namen, of dezelfde naam wordt gebruikt door keizers van verschillende dynastieën. De onderstaande tabel geeft mogelijk niet alle gangbare namen van de heersers weer. Het probleem hiervan ligt hoofdzakelijk in de postume namen waarvan de naam uit meer dan 20 karakters kon bestaan, deze werden dan ook maar zelden volledig gebruikt in de geschiedschrijving. In de tabel zijn de meest voorkomende namen opgenomen.

Xia-dynastieBewerken

  Zie ook Xia-dynastie

Volgens de traditionele opvatting zou de Xia-dynastie aanvangen tussen 2205 tot 1766 v.Chr., de Xia Shang Zhou Chronology Project geeft aan rond 2070 tot 1600 v.Chr.

Regeernaam Opmerking Gangbaarste naam
ook bekend als: Dà Yǔ, 大禹 Yu
zoon van Yu: begin van erfopvolging. Qi
Tài Kāng 太康 Zoon van Qi Tai Kang
Zhòng Kāng 仲康 Broer van Tai Kang Zhong Kang
Xiāng Zoon van Zhong Kang Xiang
Houyi 後羿 usurpator: behoort niet tot Xia-dynastie Houyi
Hanzhuo 寒捉 usurpator: behoort niet tot Xia-dynastie Hanzhuo
Shào Kāng 少康 zoon van Xiang Shao Kang
Zhù zoon van Shao Kang Zhu
Huái zoon van Zhu Huai
Máng zoon van Huai Mang
Xie zoon van Mang Xie
Bù Jiàng 不降 zoon van Xie Bu Jiang
Jiōng broer van Bu Jiang Jiong
Jǐn zoon van Jiong Jin
Kǒng Jiǎ 孔甲 zoon van Bu Jiang Kong Jia
Gāo zoon van Kong Jia Gao
zoon van Gao Fa
Jié zoon van Fa, ook bekend als: Lǚ Gǔi, 履癸 Jie
1 De regeernaam wordt soms voorafgegaan door de naam van de dynastie.

Shang-dynastieBewerken

  Zie ook Shang-dynastie

De traditionele data van de Shang-dynastie zijn van 1766 tot 1122 v.Chr. Volgens de resultaten van de Xia Shang Zhou Chronology Project: 1600 tot 1046 v.Chr.

Naam Regeernaam1 Tempelnaam2 Regeerperiode Gangbaarste naam
Zi Lü 子履 Tang 湯 Tai Zu 太祖 1600 v. Chr - 1300 v.Chr. Tang
Zi Sheng 子勝 Wai Bing 外丙 - Wai Bing
Zi Yong 子庸 Zhong Ren 仲壬 - Zhong Ren
Zi Zhi 子至 Tai Jia 太甲 Taizong 太宗 Tai Jia
Zi Xun 子绚 Wo Ding 沃丁 - Wo Ding
Zi Bian 子辨 Tai Geng 太庚 - Tai Geng
Zi Gao 子高 Xiao Jia 小甲 - Xiao Jia
Zi Dian 子佃 / Zi Zhou 子伷 Yong Ji 雍己 - Yong Ji
Zi Mi 子密 / Zi Zhou 子伷 Tai Wu 太戊 - Tai Wu
Zi Zhuang 子庄 Zhong Ding 仲丁 - Zhong Ding
Zi Fa 子发 Wai Ren 外壬 - Wai Ren
Zi Zheng 子整 He Dan Jia 河亶甲 - He Dan Jia
Zi Teng 子滕 Zu Yi 祖乙 Zhong Zong 中宗 Zu Yi
Zi Dan 子旦 Zu Xin 祖辛 - Zu Xin
Zi Yu 子逾 Wo Jia 沃甲 - Wo Jia
Zi Xin 子新 Zu Ding 祖丁 - Zu Ding
Zi Geng 子更 Nan Geng 南庚 - Nan Geng
Zi He 子和 Yang Jia 陽甲 - Yang Jia
Zi Xun 子旬 Pan Geng 盤庚 - 1300 v. Chr - 1251 v.Chr. Pan Geng3
Zi Song 子颂 Xiao Xin 小辛 - Xiao Xin
Zi Lian 子敛 Xiao Yi 小乙 - Xiao Yi
Zi Zhao 子昭 Wu Ding 武丁 Gao Zong 高宗 1250 v.Chr. - 1192 v.Chr. Wu Ding
Zi Yao 子曜 Zu Geng 祖庚 - 1191 v.Chr. - 1148 v.Chr. Zu Geng
Zi Zai 子载 Zu Jia 祖甲 Shì Zōng 世宗 Zu Jia
Feng Xin 冯辛 Lin Xin 廩辛 Jiǎ Zōng 甲宗 Lin Xin
Zi Xiao 子嚣 Geng Ding 庚丁 Kang Ding 康丁 Kang Ding
Zi Qu 子瞿 Wu Yi 武乙 Wǔ Zǔ 武祖 1147 v.Chr. - 1113 v.Chr. Wu Yi
Zi Tuo 子托 Wen Ding4 文丁 - 1112 v.Chr. - 1102 v. Chr Wen Ding
Zi Xian 子羡 Di Yi 帝乙 - 1101 v.Chr. - 1076 v.Chr. Di Yi
Zi Zhou 子紂 Di Xin 帝辛 - 1075 v.Chr. - 1046 v.Chr. Di Xin
1 De regeernaam wordt soms voorafgegaan door de naam van de dynastie.
2 De naam die gegrift is in het orakelbeen stamt af uit een voorouderlijk offer.
3 De periode van de Shang-dynastie vanaf Pan Geng wordt vaak ook naar verwezen als de Yin-dynastie(殷) omdat hij de hoofdstad veranderde naar Yin.
4 Ook bekend als Tai Ding (太丁).

Zhou-dynastieBewerken

Midden 11de eeuw v.Chr. - 256 v.Chr., meestal opgedeeld in:

Naam Postume naam Regeerperiode Gangbaarste naam
Ji Fa
姬發
Wuwang
武王
1046 v.Chr. - 1043 v.Chr. Zhou Wuwang
Ji Song
姬誦
Chengwang
成王
1042 v.Chr. - 1021 v.Chr. Zhou Chengwang
Ji Zhao
姬釗
Kangwang
康王
1020 v.Chr. - 996 v.Chr. Zhou Kangwang
Ji Xia
姬瑕
Zhaowang
昭王
995 v.Chr.- 977 v.Chr. Zhou Zhaowang
Ji Man
姬滿
Muwang
穆王
976 v.Chr. - 922 v.Chr. Zhou Muwang
Ji Yihu
姬繄扈
Gongwang
共王
922 v.Chr. - 900 v.Chr. Zhou Gongwang
Ji Jian
姬囏
Yiwang
懿王
899 v.Chr. - 892 v.Chr. Zhou Yiwang
Ji Pifang
姬辟方
Xiaowang
孝王
891 v.Chr. - 886 v.Chr. Zhou Xiaowang
Ji Xie
姬燮
Yiwang
夷王
885 v.Chr. - 878 v.Chr. Zhou Yiwang
Ji Hu
姬胡
Liwang
厲王
877 v.Chr. - 841 v.Chr. Zhou Liwang
 Gonghe
共和
841 v.Chr. - 828 v.Chr. Gonghe
Ji Jing
姬靜
Xuanwang
宣王
827 v.Chr. - 782 v.Chr. Zhou Xuanwang
Ji Gongsheng
姬宮湦
Youwang
幽王
781 v.Chr. - 771 v.Chr. Zhou Youwang
Ji Yijiu
姬宜臼
Pingwang
平王
770 v.Chr. - 720 v.Chr. Zhou Pingwang
Ji Lin
姬林
Huanwang
桓王
719 v.Chr. - 697 v.Chr. Zhou Huanwang
Ji Tuo
姬佗
Zhuangwang
莊王
696 v.Chr. - 682 v.Chr. Zhou Zhuangwang
Ji Huqi
姬胡齊
Xiwang
釐王
681 v.Chr. - 677 v.Chr. Zhou Xiwang
Ji Lang
姬閬
Huiwang
惠王
676 v.Chr. - 652 v.Chr. Zhou Huiwang
Ji Zheng
姬鄭
Xiangwang
襄王
651 v.Chr. - 619 v.Chr. Zhou Xiangwang
Ji Renchen
姬壬臣
Qingwang
頃王
618 v.Chr.- 613 v.Chr. Zhou Qingwang
Ji Ban
姬班
Kuangwang
匡王
612 v.Chr. -607 v.Chr. Zhou Kuangwang
Ji Yu
姬瑜
Dingwang
定王
606 v.Chr. - 586 v.Chr. Zhou Dingwang
Ji Yi
姬夷
Jianwang
簡王
585 v.Chr. -572 v.Chr. Zhou Jianwang
Ji Xiexin
姬泄心
Lingwang
靈王
571 v.Chr. -545 v.Chr. Zhou Lingwang
Ji Gui
姬貴
Jingwang
景王
544 v.Chr. -521 v.Chr. Zhou Jingwang
Ji Meng
姬猛
Daowang
悼王
520 v.Chr. Zhou Daowang
Ji Gai
姬丐
Jingwang
敬王
519 v.Chr. -476 v.Chr. Zhou Jingwang
Ji Ren
姬仁
Yuanwang
元王
475 v.Chr. -469 v.Chr. Zhou Yuanwang
Ji Jie
姬介
Zhendingwang
貞定王
468 v.Chr. - 442 v.Chr. Zhou Zhendingwang
Ji Quji
姬去疾
Aiwang
哀王
441 v.Chr. Zhou Aiwan
Ji Shu
姬叔
Siwang
思王
441 v.Chr. Zhou Siwang
Ji Wei
姬嵬
Kaowang
考王
440 v.Chr. - 426 v.Chr. Zhou Kaowang
Ji Wu
姬午
Weiliewang
威烈王
425 v.Chr. - 402 v.Chr. Zhou Weiliewang
Ji Jiao
姬驕
Anwang
安王
401 v.Chr. - 376 v.Chr. Zhou Anwang
Ji Xi
姬喜
Liewang
烈王
375 v.Chr. - 369 v.Chr. Zhou Liewang
Ji Bian
姬扁
Xianwang
顯王
368 v.Chr. - 321 v.Chr. Zhou Xianwang
Ji Ding
姬定
Shenjingwang
慎靚王
320 v.Chr. - 315 v.Chr. Zhou Shenjingwang
Ji Yan
姬延
Nanwang
赧王
314 v.Chr. - 256 v.Chr. Zhou Nanwang
 Huiwang
惠王
255 v.Chr. - 249 v.Chr. Zhou Huiwang1
1 De edelen van de Ji-familie riepen koning Hui uit tot opvolger van Nan nadat hun hoofdstad, Luoyang, in 256 v.Chr. in handen van Qin viel. De weerstand van de Zhou-dynastie tegen Qin hield niet lang stand en dus beschouwt men Huiwang als de laatste koning van de Zhou-dynastie.

Qin-dynastieBewerken

Postume Naam ( Shi Hao 諡號) Naam Regeerperiode
Conventie: "Qin" + postume naam
Opmerking: Koning Zhaoxiang Qin (秦昭襄王, Qín Zhāoxiāng Wáng) zat al 51 jaar op de troon toen hij de Zhou-dynastie vernietigde. Maar de andere zes koninkrijken waren toen nog steeds politiek onafhankelijk. Historici gebruiken het daarop volgende jaar als begin van de Qin-dynastie, Qin Zhaoshang Wang zat toen dus 52 jaar op de troon. Qin Shi Huang was de eerste Chinese soeverein die zichzelf uit riep tot Keizer.
昭襄王 Zhāoxiāng Wáng 嬴則 Yíng Zé or 嬴稷 Yíng Jì 255 v.Chr. - 250 v.Chr.
孝文王 Xiào Wénwáng 嬴柱 Yíng Zhù 250 v.Chr.
莊襄王 Zhuāngxiāng Wáng 嬴子楚 Yíng Zǐchǔ 249 v.Chr. - 247 v.Chr.
始皇帝 Qin Shi Huang 嬴政 Yíng Zhèng 246 v.Chr. - 210 v.Chr.
二世皇帝 Qin Er Shi 嬴胡亥 Yíng Húhài 209 v.Chr. - 207 v.Chr.
嬴子嬰 Yíng Ziyīng
of 秦王子嬰 Qín Wáng Ziyīng
207 v.Chr.

Han-dynastieBewerken

206 v.Chr. - 220 n.Chr.
Opgedeeld in drie tijdperken:

Postume naam Naam Regeerperiode Jaartitel Jaartitellengte
Westelijke Han-dynastie 206 v.Chr. - 8 n.Chr.
Gao Zu 高祖 Liu Bang 劉邦 206 v.Chr. - 195 v.Chr. Bestond niet
Hui Di 惠帝 Liu Ying 劉盈 194 v.Chr. - 188 v.Chr. Bestond niet
Shao Di (Shao Di Gong) 少帝 Liu Gong 劉恭 188 v.Chr. - 184 v.Chr. Bestond niet
Shao Di (Shao Di Hong) 少帝 Liu Hong 184 v.Chr. - 180 v.Chr. Bestond niet
Wen Di 文帝 Liu Heng 劉恆 179 v.Chr. - 157 v.Chr. Hòuyuán 後元 163 v.Chr. - 156 v.Chr.
Jing Di 景帝 Liu Qi 劉啟 156 v.Chr. - 141 v.Chr. Zhōngyuán 中元 149 v.Chr. - 143 v.Chr.
Hòuyuán 後元 143 v.Chr. - 141 v.Chr.
Wu Di 武帝 Liu Che 劉徹 140 v.Chr. - 87 v.Chr. Jiànyuán 建元 140 v.Chr. - 135 v.Chr.
Yuánguāng 元光 134 v.Chr. - 129 v.Chr.
Yuánshuò 元朔 128 v.Chr. - 123 v.Chr.
Yuánshòu 元狩 122 v.Chr. - 117 v.Chr.
Yuándǐng 元鼎 116 v.Chr. - 111 v.Chr.
Yuánfēng 元封 110 v.Chr. - 105 v.Chr.
Tàichū 太初 104 v.Chr. - 101 v.Chr.
Tiānhàn 天漢 100 v.Chr. - 97 v.Chr.
Tàishǐ 太始 96 v.Chr. - 93 v.Chr.
Zhēnghé 征和 92 v.Chr. - 89 v.Chr.
Hòuyuán 後元 88 v.Chr. - 87 v.Chr.
Zhao Di 昭帝 Liu Fuling 劉弗陵 86 v.Chr. - 74 v.Chr. Shǐyuán 始元 86 v.Chr. - 80 v.Chr.
Yuánfèng 元鳳 80 v.Chr. - 75 v.Chr.
Yuánpíng 元平 74 v.Chr.
Vorst He van Changyi 昌邑王 or 海昏侯 Liu He 劉賀 74 v.Chr. Yuánpíng 元平 74 v.Chr.
Xuan Di 宣帝 Liu Xun 劉詢 73 v.Chr. - 49 v.Chr. Běnshǐ 本始 73 v.Chr. - 70 v.Chr.
Dìjié 地節 69 v.Chr. - 66 v.Chr.
Yuánkāng 元康 65 v.Chr. - 61 v.Chr.
Shénjué 神爵 61 v.Chr. - 58 v.Chr.
Wǔfèng 五鳳 57 v.Chr. - 54 v.Chr.
Gānlù 甘露 53 v.Chr. - 50 v.Chr.
Huánglóng 黃龍 49 v.Chr.
Yuan Di 元帝 Liu Shi 劉奭 48 v.Chr. - 33 v.Chr. Chūyuán 初元 48 v.Chr. - 44 v.Chr.
Yǒngguāng 永光 43 v.Chr. - 39 v.Chr.
Jiànzhāo 建昭 38 v.Chr. - 34 v.Chr.
Jìngníng 竟寧 33 v.Chr.
Cheng Di 成帝 Liu Ao 劉驁 32 v.Chr. - 7 v.Chr. Jiànshǐ 建始 32 v.Chr. - 28 v.Chr.
Hépíng 河平 28 v.Chr. - 25 v.Chr.
Yángshuò 陽朔 24 v.Chr. - 21 v.Chr.
Hóngjiā 鴻嘉 20 v.Chr. - 17 v.Chr.
Yǒngshǐ 永始 16 v.Chr. - 13 v.Chr.
Yuányán 元延 12 v.Chr. - 9 v.Chr.
Suīhé 綏和 8 v.Chr. - 7 v.Chr.
Ai Di 哀帝 Liu Xin 劉欣 6 v.Chr. 1 v.Chr. Jiànpíng 建平 6 v.Chr. - 3 v.Chr.
Yuánshòu 元壽 2 v.Chr. - 1 v.Chr.
Ping Di 平帝 Liu Kan 劉衎 1 v.Chr. - 5 n.Chr. Yuánshǐ 元始 1 v.Chr. - 5 n.Chr.
Ruzi Ying 孺子嬰 Liu Ying 劉嬰 6 - 8 Jùshè 居攝 6 - okt. 8
Chūshǐ 初始 nov.-dec. 8
Xin-dynastie 9 - 23
Xin-dynastie van Wang Mang (王莽) 9 – 23 Shǐjiànguó 始建國 9 - 13
Tiānfēng 天鳳 14 - 19
Dìhuáng 地皇 20 - 23
Voortzetting Han-dynastie
Geng Shi Di 更始帝 Liu Xuan 劉玄 23 - 25 Gēngshǐ 更始 23 - 25
Oostelijke Han-dynastie 25 - 220
Guang Wu Di 光武帝 Liu Xiu 劉秀 25 - 57 Jiànwǔ 建武 25 - 56
Jiànwǔzhongōyuán 建武中元 56 - 57
Ming Di 明帝 Liu Zhuang 劉莊 58 - 75 Yǒngpíng 永平 58 - 75
Zhang Di 章帝 Liu Da 劉炟 76 - 88 Jiànchū 建初 76 - 84
Yuánhé 元和 84 - 87
Zhānghé 章和 87 – 88
He Di 和帝 Liu Zhao 劉肇 89 - 105 Yǒngyuán 永元 89 - 105
Yuánxīng 元興 105
Shang Di 殤帝 Liu Long 劉隆 106 Yánpíng 延平 9 maanden in 106
An Di 安帝 Liu Hu 劉祜 106 - 125 Yǒngchū 永初 107 - 113
Yuánchū 元初 114 - 120
Yǒngníng 永寧 120 - 121
Jiànguāng 建光 121 - 122
Yánguāng 延光 122 - 125
Markgraaf van Beixiang 少帝 or 北鄉侯 Liu Yi 劉懿 125 Yánguāng 延光 125
Shun Di 順帝 Liu Bao 劉保 125 - 144 Yǒngjiàn 永建 126 - 132
Yángjiā 陽嘉 132 - 135
Yǒnghé 永和 136 - 141
Hàn'ān 漢安 142 - 144
Jiànkāng 建康 144
Chong Di 沖帝 Liu Bing 劉炳 144 - 145 Yōngxī 永嘉 145
Zhi Di 質帝 Liu Zuan 劉纘 145 - 146 Běnchū 本初 146
Huan Di 桓帝 Liu Zhi 劉志 146 - 168 Jiànhé 建和 147 - 149
Hépíng 和平 150
Yuánjiā 元嘉 151 - 153
Yǒngxīng 永興 153 - 154
Yǒngshòu 永壽 155 - 158
Yánxī 延熹 158 - 167
Yǒngkāng 永康 167
Ling Di 靈帝 Liu Hong 劉宏 168 - 189 Jiànníng 建寧 168 - 172
Xīpíng 熹平 172 - 178
Guānghé 光和 178 - 184
Zhōngpíng 中平 184 - 189
Shao Di 少帝 or 弘農王 Liu Bian 劉辯 mei - sept. 189 Guīngxī 光熹 189
Zhàoníng 昭寧 189
Xian Di 獻帝 Liu Xie
(liú xié)
劉協 189 - 220 Yǒnghàn 永漢 189
Chūpíng 初平 190 - 193
Xīngpíng 興平 194 - 195
Jiàn'ān 建安 196 - 220
Yánkāng 延康 220

Periode van de Drie KoninkrijkenBewerken

Postume Naam Naam Regeerperiode Jaartitel met jaartallen
Koninkrijk Wei 220 - 265
Wen Di (文帝 wen2 di4) 曹丕 cao2 pi1 220-226 Huangchu (黃初 huang2 chu1) 220-226
Ming Di (明帝 ming2 di4) 曹叡 cao2 rui4 226-239 Taihe (太和 tai4 he2) 227-233

Qinglong (青龍 qing1 long2) 233-237
Jingchu (景初 jing3 chu1) 237-239

Qi Wang (齊王 qi2 wang2) 曹芳 cao2 fang1 239-254 Zhengshi (正始 zheng4 shi3) 240-249

Jiaping (嘉平 jia1 ping2) 249-254

Gao Gui Xiang Gong (高貴鄉公 gao1 gui4 xiang1 gong1) 曹髦 cao2 mao2 254-260 Zhengyuan (正元 zheng4 yuan2) 254-256

Ganlu (甘露 gan1 lu4) 256-260

Yuan Di (元帝 yuan2 di4) 曹奐 cao2 huan4 260-265 Jingyuan (景元 jing3 yuan2) 260-264

Xianxi (咸熙 xian2 xi1) 264-265

Koninkrijk Shu(-Han) 221 - 263
Zhao Lie Di (昭烈帝 zhao1 lie4 di4) 劉備 (liu2 bei4) 221-223 Zhangwu (章武 zhang1 wu3) 221-223
Hou Zhu (後主 hou4 xhu3) 劉禪 (liu2 shan2) 223-263 Jianxing (建興 jian4 xing1) 223-237

Yanxi (延熙 yan2 xi1) 238-257
Jingyao (景耀 jing3 yao4) 258-263
Yanxing (炎興 yan2 xing1) 263

Koninkrijk Wu 222-280
Da Di (大帝 da4 di4) 孫權 sun1 quan2 222-252 Huangwu (黃武 huang2 wu3) 222-229

Huanglong (黃龍 huang2 long2) 229-231
Jiahe (嘉禾 jia1 he2) 232-238
Chiwu (赤烏 chi4 wu1) 238-251
Taiyuan (太元 tai4 yuan2) 251-252
Shenfeng (神鳳 shen2 feng4) 252

Kuai ji wang (會稽王 kuai4 ji1 wang2) 孫亮 sun1 liang4 252-258 Jianxing (建興 jian4 xing1) 252-253

Wufeng (五鳳 wu3 feng4) 254-256
Taiping (太平 tai4 ping2) 256-258

Jing Di (景帝 jing3 di4) Sun Xiu 孫休 sun1 xiu1 258-264 Yongan (永安 yong3 an1) 258-264
Wu Cheng Hou (烏程侯 wu1 cheng2 hou2) Sun Hao 孫皓 sun1 hao4 264-280 Yuanxing (元興 yuan2 xing1) 264-265

Ganlu (甘露 gan1 lu4) 265-266
Baoding (寶鼎 bao3 ding3) 266-269
Jianheng (建衡 jian4 heng2) 269-271
Fenghuang (鳳凰 feng4 huang2) 272-274
Tiance (天冊 tian1 ce4) 275-276
Tianxi (天璽 tian1 xi3) 276
Tianji (天紀 tian1 ji4) 277-280

Jin-dynastie (265-420)Bewerken

Postume Naam Naam Regeerperiode Jaartitel met jaartallen
Westelijke dynastie (Xi)
Wu Di (武帝 wu3 di4) Sima Yan 司馬炎 si1 ma3 yan2 265-290 Taishi (泰始 tai4 shi3) 265-274

Xianning (咸寧 xian2 ning2)275-280
Taikang (太康 tai4 kang1) 280-289
Taixi (太熙 tai4 xi1) 290

Hui Di (惠帝 hui4 di4) 司馬衷 si1 ma3 zhong1 290-306 Yongxi (永熙 yong3 xi1) 290

Yongping (永平 yong3 ping) 291
Yuankang (元康 yuan2 kang1) 291-299
Yongkang (永康 yong3 kang1) 300-301
Yongning (永寧 yong3 ning2) 301-302
Taian (太安 tai4 an1) 302-303
Yongan (永安 yong3 an1) 304
Jianwu (建武 jian4 wu3) 304
Yongan (永安 yong3 an1) 304
Yongxing (永興 yong3 xing1) 304-306
Guangxi (光熙 guang1 xi1) 306

Huai Di (懷帝 huai2 di4) 司馬熾 si1 ma3 chi4 307-311 Yongjia (永嘉 yong3 jia1) 307-313
Min Di(愍帝 min3 di4) 司馬鄴 si1 ma3 ye4 313-317 Jianxing (建興 jian4 xing1) 313-317
Oostelijke dynastie (Dong)
Yuan Di (元帝 yuan2 di4) 司馬睿 si1 ma3 rui4 317-322 Jianwu (建武 jian4 wu3) 317-318

Daxing (大興 da4 xing1) 318-321
Yongchang (永昌 yong3 chang3) 321-322

Ming Di (明帝 ming2 di4) 司馬紹 si1 ma3 shao4 322-325 Yongchang (永昌 yong3 chang3) 322-323

Taining (太寧 tai4 ning2) 323-325

Cheng Di (成帝 cheng2 di4) 司馬衍 si1 ma3 yan3 325-342 Taining (太寧 tai4 ning2) 325

Xianhe (咸和 xian2 he2) 326-334
Xiankang (咸康 xian2 kang1) 335-342

Kang Di (康帝 kang1 di4) 司馬岳 si1 ma3 yue4 342-344 Jianyuan (建元 jian4 yuan2) 343-344
Mu Di (穆帝 mu4 di4) 司馬聃 si1 ma3 dan1 345-361 Yonghe (永和 yong3 he2) 345-356

Shengping (升平 sheng1 ping2) 357-361

Ai Di (哀帝 ai1 di4) 司馬丕 si1 ma3 pi1 361-365 Longhe (隆和 long2 he2) 362-363

Xingning (興寧 xing1 ning2) 363-365

Fei Di (海西公 hai3 xi1 gong1) 司馬奕 si1 ma3 yi4 365-371 Taihe (太和 tai4 he2) 365-371
Jian Wen Di (簡文帝 jian3 wen2 di4) 司馬昱 si1 ma3 yu4 371-372 Xianan (咸安 xian2 an1) 371-372
Xiao Wu Di (孝武帝 xiao4 wu3 di4) 司馬曜 si1 ma3 yao4 372-396 Ningkang (寧康 ning2 kang1) 373-375

Taiyuan (太元 tai4 yuan2) 376-396

An Di (安帝 an1 di4) 司馬德宗 si1 ma3 de2 zong1 396-418 Longan (隆安 long2 an1) 397-401

Yuanxing (元興 yuan2 xing1) 402-404
Yixi (義熙 yi4 xi1) 405-418

Gong Di (恭帝 gong1 di4) 司馬德文 si1 ma3 de2 wen2 419-420 Yuanxi (元熙 yuan2 xi1) 419-420

Periode van de Zestien KoninkrijkenBewerken

Zestien Koninkrijken of Zestien Staten is de benaming die in de traditionele Chinese historiografie werd gegeven aan Noord-China gedurende de periode 316-439. Toen was dat gebied verdeeld in een aantal staten die (merendeels) waren gesticht door niet-Chinese ruiternomaden. In de officiële dynastieke geschiedenis werd deze periode overgeslagen en volgde op de Jin-dynastie (265-420) direct de periode van de Zuidelijke en de Noordelijke Dynastieën (420-589).


Zuidelijke en Noordelijke DynastieënBewerken

Noordelijke DynastieënBewerken

Zuidelijke DynastieënBewerken

Postume naam ( Shi Hao 諡號) Namen Regeerperiode Jaartitel met jaartallen
Liu Song-dynastie 420-479
Conventie: Song + postume naam, soms Liu Yu uitgezonderd naar wie met eigen naam werd verwezen.
Wu Di (武帝 wu3 jing4 di4) Liu Yu (劉裕 liu3 yu4) 420-422 Yongchu (永初 yong3 chu1) 420-422
Shao Di (少帝 shao4 di4) Liu Yi Fu (劉義符 liu3 yi4 fu2) 423-424 Jingping (景平 jing3 ping2) 423-424
Wen Di (文帝 wen2 di4) Liu Yi Long (劉義隆 liu3 yi4 long2) 424-453 Yuanjia (元嘉 yaun2 jia1) 424-453
Xiao Wudi (孝武帝 xiao1 wu3 di4) Liu Jun (劉駿 liu3 jun4) 454-464 Xiaojian (元嘉 xiao1 jian4) 454-456
Daming (大明 da4 ming2) 457-464
Qian Fei Di (前廢帝 qian2 fei4 di4) Liu Zi Ye (劉子業 liu3 zi5 ye4) 465 Yongguang (永光 yong3 guang1) 465
Jinghe (景和 jing3 he2) 465
Ming Di (明帝 ming2 di4) Liu Yu (劉彧 liu3 yu4) 465-472 Taishi (泰始 tai4 shi3) 465-471
Taiyu (泰豫 tai4 yu4) 472
Hou Fei Di (後廢帝 hou4 fei4 di4 ‘’of’’ Cang Wu Wang (蒼梧王 cang1 wu2 wang2) Liu Yu (劉昱 liu3 yu4) 473-477 Yuanhui (元徽 yuan2 hui1) 473-477
Shun Di (順帝 shun4 di4) Liu Zhun (劉準 liu3 zhun3) 477-479 Shengming (昇明 sheng1 ming2) 477-479
Zuidelijke Qi-dynastie 479-502
Conventie: Qi + postume naam
Gao Di (高帝 gao1 di4) Xiao Dao Cheng (蕭道成 xiao1 dao4 cheng2) 479-482 Jianyuan (建元 jian4 yuan2) 479-482
Wu Di (武帝 wu3 jing4 di4) Xiao Ze (蕭賾 xiao1 ze2) 483-493 Yongming (永明 yong3 ming2) 483-493
Yu Lin Wang (鬱林王 yu4 lin2 wang2) Xiao Zhaoye (蕭昭業 xiao1 zhao1 ye4) 494 Longchang (隆昌 long2 chang1) 494
Hai Ling Wang (海陵王 hai3 ling2 wang2) Xiao Zhaowen (蕭昭文 xiao1 zhao1 wen2) 494 Yanxing (延興 yan2 xing1) 494
Ming Di (明帝 ming2 di4) Xiao Luan (蕭鸞 xiao1 luan2) 494-498 Jianwu (建武 jian4 wu3) 494-498
Yongtai (永泰 yong3 tai4) 498
Dong Hun Hou (東昏侯 dong1 hun1 hou2) Xiao Baojuan (蕭寶卷 xiao1 bao3 juan3) 499-501 Yongyuan (永元 yong3 yuan2) 499-501
He Di (和帝 he2 di4) Xiao Bao Rong (蕭寶融 xiao1 bao3 rong2) 501-502 Zhongxing (中興 zhong1 xing1) 501-502
Liang-dynastie 502-557
Conventie: Liang + postume naam
Wu Di (武帝 wu3 jing4 di4) Xiao Yan (蕭衍 xiao1 yan3) 502-549 Tianjian (天監 tian1 jian1) 502-519
Putong (普通 pu3 tong1) 520-527
Datong (大通 da4 tong1) 527-529
Zhongdatong (中大通 zhong1 da4 tong1) 529-534
Datong (大同 da4 tong2) 535-546
Zhongdatong (中大同 zhong1 da4 tong2) 546-547
Taiqing (太清 tai4 qing1) 547-549
Jian Wen Di (簡文帝 jian3 wen2 di4) Xiao Gang (蕭綱 xiao1 gang1) 549-551 Dabao (大寶 da4 bao3) 550-551
Yu Zhang Wang (豫章王 yu4 zhang1 wang2) Xiao Dong (蕭棟 xiao1 dong4) 551-552 Tianzheng (天正 tian1 zheng4) 551-552
Yuan Di (元帝 yuan2 di4) Xiao Yi (蕭繹 xiao1 yi4) 552-555 Chengsheng (承聖 cheng2 sheng4) 552-555
Zhen Yang Hou (貞陽侯 zhen1 yang2 hou2) Xiao Yuan Ming (蕭淵明 xiao1 yuan1 ming2) 555 Tiancheng (天成 tian1 cheng2) 555
Jing Di (敬帝 jing4 di4) Xiao Fang Zhi (蕭方智 xiao1 fang1 zhi4) 555-557 Shaotai (紹泰 shao4 tai4) 555-556
Taiping (太平 tai4 ping2) 556-557
Chen-dynastie 557-589
Conventie: Chen + postume naam
Wu Di (武帝 wu3 di4) Chen Ba Xian (陳霸先 chen2 ba4 xian1) 557-559 Yongding (永定 yong3 ding4) 557-559
Wen Di (文帝 wen2 di4) Chen Qian (陳蒨 chen2 qian4) 560-566 Tianjia (天嘉 tian1 jia1) 560-566
Tiankang (天康 tian1 kang1) 566
Fei Di (廢帝 fei4 di4) Chen Bo Zong (陳伯宗 chen2 bo2 zong1) 567-568 Guangda (光大 guang1 da4) 567-568
Xuan Di (宣帝 xuan1 di4) Chen Xu (陳頊 chen2 xu1) 569-582 Taijian (太建 tai4 jian4) 569-582
Hou Zhu (後主 hou4 zhu3) Chen Shu Bao (陳叔寶 chen2 shu2 bao3) 583-589 Zhide (至德 zhi4 de2) 583-586
Zhenming (禎明 zhen1 ming2) 587-589


Sui-dynastie (851-618)Bewerken

Tang-dynastie (618-907)Bewerken

Tempelnaam Chinese familienaam en Chinese voornaam Periode Nian Hao en duur
Gaozu (高祖, Gāozǔ) Li Yuan (李淵 Lǐ Yuān) 18 juni 618– 4 september 626 Wude (武德 Wǔdé) 618–626
Taizong (太宗, Tàizōng) Li Shimin (李世民 Lǐ Shìmín) 4 september 626– 10 juli 649 Zhenguan (貞觀 Zhēnguān) 627–649
Gaozong (高宗, Gāozōng) Li Zhi (李治 Lǐ Zhì) 15 juli 649– 27 december 683 Yonghui (永徽 Yǒnghuī) 650–655

Xianqing (顯慶 Xiǎnqìng) 656–661
Longshuo (龍朔 Lóngshuò) 661–663
Linde (麟德 Líndé) 664–665
Qianfeng (乾封 Qíanfēng) 666–668
Zongzhang (總章 Zǒngzhāng) 668–670
Xianheng (咸亨 Xiánhēng) 670–674
Shangyuan (上元 Shàngyuán) 674–676
Yifeng (儀鳳 Yífèng) 676–679
Tiaolu (調露 Tiáolù) 679–680
Yonglong (永隆 Yǒnglóng) 680–681
Kaiyao (開耀 Kāiyào) 681–682
Yongchun (永淳 Yǒngchún) 682–683
Hongdao (弘道 Hóngdào) 683

Zhongzong (中宗, Zhōngzōng)
(afgezet door Wu Zetian)
Li Xian (李顯 Lǐ Xiǎn) or
Li Zhe (李哲 Lǐ Zhé)
3 januari 684 – 26 februari 684

(Tweede regeerperiode: 23 februari 705 – 3 juli 710)

Sisheng (嗣聖 Sìshèng) 684
Ruizong (睿宗, Ruìzōng)
(afgezet door Wu Zetian)
Li Dan (李旦 Lǐ Dàn) 27 februari 684– 8 oktober 690

(Tweede regeerperiode: 25 juli 710– 8 september 712)

Wenming (文明 Wénmíng) 684

Guangzhai (光宅 Guāngzhái) 684
Chuigong (垂拱 Chuígǒng) 685–688
Yongchang (永昌 Yǒngchāng) 689
Zaichu (載初 Zàichū) 690

Zhou-dynastie (690–705 AD)
Voortzetting van de Tang-dynastie
Zhongzong (中宗, Zhōngzōng)
(Tweede regeerperiode)
Li Xian (李顯 Lǐ Xiǎn) or
Li Zhe (李哲 Lǐ Zhé)
23 februari 705– 3 juli 710

(Tweede regeerperiode: 3 januari 684 – 26 februari 684)

Shenlong (神龍 Shénlóng) 705–707

Jinglong (景龍 Jǐnglóng) 707–710

Shang (殤帝, Shāng dì)[1] Li Chongmao (李重茂 Lǐ Chóngmào) 8 juli 710– 25 juli 710 Tanglong (唐隆 Tánglóng) 710
Ruizong (睿宗, Ruìzōng)
(Tweede regeerperiode)
Li Dan (李旦 Lǐ Dàn) 25 juli 710– 8 september 712

(Eerste regeerperiode: 27 februari 684– 8 oktober 690)

Jingyun (景雲 Jǐngyún) 710–711

Taiji (太極 Tàijí) 712
Yanhe (延和 Yánhé) 712

Xuanzong (玄宗, Xuánzōng) Li Longji (李隆基 Lǐ Lóngjī) 8 september 712– 12 augustus 756 Xiantian (先天 Xiāntiān) 712–713

Kaiyuan (開元 Kāiyuán) 713–741
Tianbao (天寶 Tiānbǎo) 742–756

Suzong (肅宗, Sùzōng) Li Heng (李亨 Lǐ Hēng) 12 augustus 756– 16 mei 762 Zhide (至德 Zhìdé) 756–758

Qianyuan (乾元 Qiányuán) 758–760
Shangyuan (上元 Shàngyuán) 760–761

Daizong (代宗, Dàizōng) Li Yu (李豫 Lǐ Yù) 18 mei 762– 23 mei 779 Baoying (寶應 Bǎoyìng) 762–763

Guangde (廣德 Guǎngdé) 763–764
Yongtai (永泰 Yǒngtài) 765–766
Dali (大曆 Dàlì) 766–779

Dezong (德宗, Dézōng) Li Kuo (李适 Lǐ Kuò) 12 juni 779– 25 februari 805 Jianzhong (建中 Jiànzhōng) 780–783

Xingyuan (興元 Xīngyuán) 784
Zhenyuan (貞元 Zhēnyuán) 785–805

Shunzong (順宗, Shùnzōng) Li Song (李誦 Lǐ Sòng) 28 februari 805– 31 augustus 805 Yongzhen (永貞 Yǒngzhēn) 805
Xianzong (憲宗, Xiànzōng) Li Chun (李純 Lǐ Chún) 5 september 805– 14 februari 820 Yuanhe (元和 Yuánhé) 806–820
Muzong (穆宗, Mùzōng) Li Heng (李恆 Lǐ Héng) 20 februari 820– 25 februari 824 Changqing (長慶 Chángqìng) 821–824
Jingzong (敬宗, Jìngzōng) Li Zhan (李湛 Lǐ Zhàn) 29 februari 824– 9 januari 827 Baoli (寶曆 Bǎolì) 824–826
Wenzong (文宗, Wénzōng) Li Ang (李昂 Lǐ Áng) 13 januari 827– 10 februari 840 Baoli (寶曆 Bǎolì) 826

Dahe (大和 Dàhé) or Taihe (Tàihé 太和) 827–835
Kaicheng (開成 Kāichéng) 836–840

Wuzong (武宗, Wǔzōng) Li Yan (李炎 Lǐ Yán) 20 februari 840– 22 april 846 Huichang (會昌 Huìchāng) 841–846
Xuānzong (宣宗, Xuānzōng) Li Chen (李忱 Lǐ Chén) 25 april 846– 7 september 859 Dazhong (大中 Dàzhōng) 847–859
Yizong (懿宗, Yìzōng) Li Cui (李漼 Lǐ Cuǐ) 13 september 859– 15 augustus 873 Dazhong (大中 Dàzhōng) 859

Xiantong (咸通 Xiántōng) 860–873

Xizong (僖宗, Xīzōng) Li Xuan (李儇 Lǐ Xuān) 16 augustus 873– 20 april 888 Xiantong (咸通 Xiántōng) 873–874

Qianfu (乾符 Qiánfú) 874–879
Guangming (廣明 Guǎngmíng) 880–881
Zhonghe (中和 Zhōnghé) 881–885
Guangqi (光啟 Guāngqǐ) 885–888
Wende (文德 Wéndé) 888

Zhaozong (昭宗, Zhāozōng) Li Ye (李曄 Lǐ Yè) 20 april 888– 1 december 900 (Eerste regeerperiode: 24 januari 901– 22 september 904) Longji (龍紀 Lóngjì) 889

Dashun (大順 Dàshùn) 890–891
Jingfu (景福 Jǐngfú) 892–893
Qianning (乾寧 Qiánníng) 894–898
Guanghua (光化 Guānghuà) 898–901
Tianfu (天復 Tiānfù) 901–904
Tianyou (天佑 Tiānyòu) 904

Ai (哀帝, Aī dì) or
Zhaoxuan (昭宣帝, Zhāoxuān dì)
Li Zhu (李柷 Lǐ Zhù) 26 september 904– 12 mei 907 Tianyou (天佑 Tiānyòu) 904–907

Vijf Dynastieën en Tien Koninkrijken (907-960)Bewerken

Song-dynastie (960-1279)Bewerken

Noordelijke SongBewerken

Zuidelijke SongBewerken

Jin-dynastie (1115-1234)Bewerken

Yuan-dynastie (1279-1368)Bewerken

Monarch Regeringsperiode
  Koeblai Khan
(1215-1294)
1279-1294
  Chengzong
(1294-1307)
1294-1307
  Wuzong
(1281-1311)
1307-1311
  Buyantu Khan
(1285-1320)
1311-1320
  Gegeen Khan
(1302-1323)
1320-1323
  Taidingdi
(1293-1328)
1323-1328
  Tianshundi
(1320-1328)
1328
  Wenzong
(1304-1332)
1328-1329
  Mingzong
(1300-1329)
1329
  Wenzong
(1304-1332)
1329-1332
  Ningzong
(1326-1332)
1332
  Toghun Temür
(1320-1370)
1332-1368

Ming-dynastie (1368-1644)Bewerken

Monarch Regeringsperiode
Periodenaam Persoonlijke naam Postume titel
  Hongwu
(1328-1398)
Zhu Yuanzhang Taizu 1368-1398
  Jianwen
(1377-1402)
Zhu Yunwen Huidi 1398-1402
  Yongle
(1360-1424)
Zhu Di Chengzu 1402-1424
  Hongxi
(1378-1425)
Zhu Gaozhi Renzong 1424-1425
  Xuande
(1398-1435)
Zhu Zhanji Xuanzong 1425-1435
  Zhengtong
(1427-1464)
Zhu Qizhen Yingzong 1435-1449
  Jingtai
(1428-1457)
Zhu Qiyu Jingdi 1449-1457
  Tianshun
(1427-1464)
Zhu Qizhen Yingzong 1457-1464
  Chenghua
(1447-1487)
Zhu Jianshen Xianzong 1464-1487
  Hongzhi
(1470-1505)
Zhu Youtang Xiaozong 1487-1505
  Zhengde
(1491-1521)
Zhu Houzhao Wuzong 1505-1521
  Jiajing
(1507-1567)
Zhu Houcong Shizong 1521-1566
  Longqing
(1537-1572)
Zhu Zaihou Muzong 1566-1572
  Wanli
(1563-1620)
Zhu Yijun Shenzong 1572-1620
  Taichang
(1582-1620)
Zhu Changluo Guangzong 1620-1620
  Tianqi
(1605-1627)
Zhu Youjiao Xizong 1620-1627
  Chongzhen
(1611-1644)
Zhu Youjian Zhuanliedi 1627-1644

Qing-dynastie (1644-1912/1924)Bewerken

Monarch Regeringsperiode
Periodenaam Persoonlijke naam Postume titel
  Nurhaci
(1559-1626)
Nurhaci Gāodì 1616-1626
  Hong Taiji
(1592-1643)
(pinyin:huángtàijí) Wéndì 1626-1643
  Shunzhi
(1638-1661)
Fulin Zhāngdì 1644-1661
  Kangxi
(1654-1722)
Xuányè Réndì 1662-1722
  Yongzheng
(1678-1735)
Yìnzhēn Xiàndì 1722- 1735
  Qianlong
(1711-1799)
Hónglì Chúndì 1735-1795
  Jiaqing
(1760-1820)
Yóngyǎn Ruìdì 1795-1820
  Daoguang
(1782-1850)
Mínníng Chéngdì 1820-1850
  Xianfeng
(1831-1861)
Yìzhǔ Xiǎndì 1850-1861
  Tongzhi
(1856-1875)
Zǎichún Mùzōng 1861-1875
  Guangxu
(1871-1908)
Zǎitián Jǐngdì 1875-1908
  Xuantong
(1906-1967)
Puyi geen 1908-1912/1924