Hoofdmenu openen

Lijst van heren van Steenbergen

Wikimedia-lijst

Hieronder zijn weergegeven de heren van Steenbergen.

Tot 1290 behoorde Steenbergen tot het Land van Breda. In 1590 werd deze heerlijkheid gesplitst in drie delen: Breda, Bergen op Zoom en Steenbergen. De grensafbakening tussen Bergen op Zoom en Steenbergen bleek lastig vast te stellen, waardoor de heerlijkheid Steenbergen zowel kwam te ressorteren onder de heer van Breda als de heer van Bergen op Zoom. In 1458 kwam aan die tweedeling een einde. Toen kwam de heerlijkheid Steenbergen uitsluitend onder de heer van Breda. Daaraan kwam in 1795 een einde.

In de periode 1290-1795 ressorteerden stad en land van Steenbergen onder de volgende heren: