Lijst van heersers van Bhutan

Wikimedia-lijst

Bhutan werd als land gesticht door Shabdrung Ngawang Namgyal halverwege de 16e eeuw. Na zijn dood werd het door hem gewenste duale regeringssysteem voortgezet. De wereldlijke macht kwam in handen van de druk desi, en de religieuze macht werd uitgeoefend door de Je Khenpo. In de praktijk echter lag de wereldlijke macht veelal bij de penlops, de gouverneurs van de districten. Deze situatie bleef tot 1907 bestaan, toen het land werd verenigd onder één koning.

Druk desi'sBewerken

Hieronder volgt de lijst van druk desi's (tussen haakjes staan de jaren van geboorte cq. overlijden):

Zie voor de koningen van Bhutan na 1907: Wangchuk-dynastie