Lijst van heersers over Aram-Damascus

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van heersers over Aram-Damascus. De lijst bevat alle in historische bronnen overgeleverde namen van koningen over Aram-Damascus uit de periode van ca. 1000 v.Chr. tot aan de definitieve inlijving bij het Assyrische Rijk in de tijd van Tiglat-Pileser III. Vermoedelijk is de lijst incompleet, maar hoeveel heersers er ontbreken kan uit de weinige bewaard gebleven historische bronnen niet worden opgemaakt.

Naam Historische bron Periode
Hadadezer 2 Sam 8:3-8 tijdgenoot van koning David
Rezon 1 Kon 11:23-24 tijdgenoot van koning Salomo
Chezjon ?[1] 1 Kon 15:18-20
2 Kron 16:2-4
10e eeuw
Tabrimmon 1 Kon 15:18-20
2 Kron 16:2-4
10e eeuw
Benhadad I 1 Kon 15:18-20
2 Kron 16:2-4
eind 10e/begin 9e eeuw
Hadadezer Een Aramese inscriptie Vóór 853[2] tot uiterlijk vóór 841 v.Chr.[3]
Benhadad II ?[4] 1 Kon 20 tijdgenoot van koning Achab
Hazaël o.a. 2 Kon 8:28; 9:14
Diverse Aramese votiefinscripties (o.a. KAI 232)
ca 844/842 - ca 800
Benhadad III[5] Stèle van Zakkur
2 Kon 13:24-25
tot uiterlijk 773
Hadianu Inscriptie uit Pazarcik uit 773 v.Chr. tijdgenoot van Salmanasser IV
Rezin/Rezon/Rhianu Stèle van Tiglat-Pileser III
2 Kon 16:7-9
tijdgenoot van Tiglat-Pileser III