Hoofdmenu openen

Lijst van gouverneurs van Aruba

Wikimedia-lijst

Onderstaand volgt een Lijst van gouverneurs van Aruba, een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De Gouverneur wordt bij koninklijk besluit voor de tijd van zes jaren benoemd. Bij het verstrijken van deze termijn kan hij eenmaal worden herbenoemd voor de tijd van ten hoogste zes jaren. Bij verlof, ziekte, uitlandigheid, overlijden of tussentijds vertrek van de gouverneur neemt de waarnemend gouverneur de uitoefening van het ambt over.

Termijn Gouverneur van Aruba
1986 - 1992 Felipe Tromp Benoemd per 1 januari 1986
1992 - 2004 Olindo Koolman Benoemd per 29 januari 1992; in 1998 herbenoemd
2004 - 2016 Fredis Refunjol Benoemd per 1 mei 2004; in 2010 herbenoemd
2017 - heden Alfonso Boekhoudt Benoemd per 1 januari 2017;
Termijn Waarnemend Gouverneur van Aruba
1986 - 2000 Max Croes Benoemd per 3 mei 1986, in 1992 verlengd; ontslag per 1 januari 2001
2001 - 2008 Christina van den Berg-de Freitas Benoemd per 1 januari 2001; in 2007 verlengd
2008 - 2016 Ella Tromp-Yarzagaray Benoemd per 1 september 2008; in 2014 verlengd
2016 - heden Yvonne Lacle-Dirksz Benoemd per 1 november 2016;