Lijst van burgemeesters van de Wijk

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van burgemeesters van de voormalige Nederlandse gemeente de Wijk in de provincie Drenthe. De Wijk is in 1998 opgegaan in de nieuwe gemeente De Wolden.

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden
1811 - 1813 Jan Nijsingh maire
1813 - 1814 Carst van den Wetering maire
1814 - 1821 Jan Nijsingh schout
1821 - 1826 Lucas Nijsingh schout
1826 - 1852 Klaas Jans Schiphorst
1852 - 1881 Jan Luchies Nijsingh
1881 - 1888 Mello baron de Vos van Steenwijk
1888 - 1890 mr. Godert Willem baron de Vos van Steenwijk
1890 - 1893 Theodoor Rutgers van der Loeff
1893 - 1895 Pieter van Nijmegen Schonegevel
1895 - 1902 Adriaan Frederik Meijer
1902 - 1910 Ubbo Petrus Cavaljé werd burgemeester van Avereest
1910 - 1916 Jan Antonie Reinders Bosma
1916 - 1935 mr. Bernard Jacobus Veenhoven
1935 - 1941 mr. Jan (J.) de Blieck
1941 - 1941 mr. dr. Willem Sebastiaan Gelinck waarnemend
1941 - 1945 Eise Zwindermans Oldenbanning NSB
1945 - 1945 Hendrik Slot waarnemend
1945 - 1969 Pierre Daniël de la Saussaye Briët
1970 - 1981 drs. Reijnoud Adolph ridder Van Rappard CHU / CDA
1982 - 1997 Leen de Beij CDA