Hoofdmenu openen

Lijst van burgemeesters van Utingeradeel

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van burgemeesters van de voormalige Nederlandse gemeente Utingeradeel in de Nederlandse provincie Friesland tot 1 januari 1984.

Na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 is Utingeradeel gesplitst in twee delen. Het grootste deel is samen met de gemeenten Idaarderadeel en Rauwerderhem opgegaan in de nieuwe gemeente Boornsterhem. Een klein deel in het zuidwesten is samen met een deel van de gemeenten Doniawerstal en Haskerland opgegaan in de nieuwe gemeente Skarsterlân (tot 1985 Scharsterland).

1rightarrow blue.svg Voor de invoering van de gemeentewet in 1851 had Utingeradeel geen burgemeesters, maar grietmannen; zie hiervoor de Lijst van grietmannen van Utingeradeel.
Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden
1851 - 1867 Jhr. Wilco Holdinga Lycklama à Nijeholt
1867 - 1874 Mr. Bernhardus Jouke Buma
1874 - 1883 Eco Haitsma Mulier
1883 - 1889 Arnold Gerhard Smijter was burgemeester van Den Ham
1889 - 1898 Cyprianus Johannes van der Veen
1898 - 1914 Roelof Brinkhuis
1914 - 1919 Jhr. Willem Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer
1919 - 1929 Jacob Bleeker
1929 - 1934 Mr. Eugen Nicolaas Walle Maas
1934 - 1944 Jhr. Mr. Paul Marinus van Baerdt van Sminia april 1945 op het station van Sandbostel gefusilleerd
1946 - 1956 Jan Lourens Thalen
1956 - 1978 Jacobus Anker
1978 - 1982 Jan Schurer PvdA
1982 - 1984 Benny Odinga PvdA waarnemend