Lijst van burgemeesters van Schoterland

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van burgemeesters van de voormalige Nederlandse gemeente Schoterland tot die gemeente in 1934 opgeheven werd en voor een groot deel opging in de nieuwe gemeente Heerenveen terwijl een ander deel opging in de gemeente Haskerland.

Vóór de invoering van de gemeentewet in 1851 had Schoterland geen burgemeesters, maar grietmannen; zie hiervoor de lijst van grietmannen van Schoterland.
Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden
1851 - 1872 Anne (A.) Meinesz eerder burgemeester van Sloten (F)
1872 - 1890 H.W. de Blocq van Scheltinga
1890 - 1901 J.P. Engelman eerder burgemeester van Baarderadeel
1901 - 1906 L. Feits Gz.
1906 - 1928 Hebbe (H.) Hebbes eerder burgemeester van Zuidbroek (Gr) en Delfzijl
1928 - 1934 Jochum (J.J.G.S.) Falkena later burgemeester van Heerenveen

Zie ookBewerken