Hoofdmenu openen

Lijst van burgemeesters van Hemelumer Oldeferd

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van burgemeesters van de voormalige Nederlandse gemeente Hemelumer Oldeferd (tot 1956 Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) tot die gemeente op 1 januari 1984 opging in de nieuwe gemeente Nijefurd.

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden
1851 - 1853 Epke Roos baron van Asbeck zu Berge und Munsterhausen vanaf 1844 al grietman
1853 - 1861 Klaas Tjebbes
1861 - 1867 Bernhardus Jouke Buma
1867 - 1873 Nicolaas Wentholt
1873 - 1878 Jhr. Joachim Karel Vegelin van Claerbergen
1878 - 1879 Sybrand Obbo Jan baron van Heeckeren
1879 - 1880 Claas Wieringa
1880 - 1883 Carl Wilhelm Christiaan Theodoor Visser
1883 - 1887 Nicolaas Johannes van der Worm
1887 - 1893 Pieter van Nijmegen Schonegevel
1893 - 1906 Hylke Michiel Tromp
1906 - 1910 mr. Georg August Max Kallenbach was burgemeester van Uithuizermeeden, werd burgemeester van Lemsterland
1910 - 1917 Pier Eringa
1917 - 1939 Jan Krol Jz.
1939 - 1945 Rinke Reitsma
1946 - 1959 Dirk Humalda
1959 - 1979 Lambrecht Siowko Pasma CHU
1979 - 1984 mr. Ties Elzenga ARP / CDA

Zie ookBewerken