Lijst van burgemeesters van Baflo

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van burgemeesters van de voormalige Nederlandse gemeente Baflo in de provincie Groningen.
In 1990 werden de gemeenten Adorp, Baflo en Ezinge bij de oude gemeente Winsum gevoegd tot de nieuwe gemeente Winsum.

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden
1811 - 1821 Luitje Luitjens Wiersum (of Wyrsum) overleden in 1822, maire en schout
1821 - 1826 Jan Cornelis Doornbosch overleden 9 mei 1826
1826 - 1832 Menno (Menne Jans) Beukema (ook Beuckema of Beuckma) herbenoeming geblokkeerd omdat hij aan gouverneur Rengers begrip vroeg voor de boeren die weigerden mee te betalen aan de rijksgeldregeling (dekking kosten Tiendaagse Veldtocht)
1832 - 1856 Geugjen Bartelds Hopma tevens burgemeester van Winsum
1856 - 1862 Willem Georg Riekels
1862 - 1865 mr. Jasper Ganderheijden was burgemeester van Grootegast, tevens burgemeester van Winsum
1865 - 1903 Jan (Pieters) Doornbosch ook Doornbusch
1904 - 1910 mr.dr. Hendrik verLoren van Themaat werd burgemeester van Velsen
1910 - 1946 jhr. Willem Frederik van Spengler
1946 - 1958 Dirk de Zee was gemeentesecretaris van Baflo, werd burgemeester van Het Bildt
1958 - 1979 Jan Auko Bultena CHU / CDA werd burgemeester van Ten Boer
1980 - 1986 mr. Alphert Willem Jabes van Beeck Calkoen CDA werd burgemeester van Hengelo (Gld.)
1986 - 1990 Kees den Engelse CDA waarnemend burgemeester

Zie ookBewerken