Lijst van bisschoppen van Terwaan

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van bisschoppen van Terwaan. De oude bisschopsstad Terwaan werd in 1553 door keizer Karel V verwoest en het bisdom Terwaan in 1559 gesplitst in deze van Boulogne, Ieper en Sint-Omaars.

Plaquêtte met de namen van de bisschoppen van Terwaan in de kerk van St Martin in Terwaan