Hoofdmenu openen

Lijst van Nederlandse namen van Romeinse keizers

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van Nederlandse namen van Romeinse keizers. Afgezien van Constantijn zijn ze in de negentiende of op zijn laatst in de vroege twintigste eeuw in onbruik geraakt. Op het onderstaande overzicht zijn alleen daadwerkelijk aangetroffen namen vermeld, geen "theoretische" vernederlandsingen.

Latijnse naam Nederlandse naam
Anastasius Anastaas
Antoninus Antonijn
Aurelianus Aureliaan
Carinus Carijn
Constantinus Constantijn
Domitianus Domitiaan
Florianus Floriaan
Gordianus Gordiaan
Gratianus Gratiaan
Hadrianus Hadriaan
Johannes Jan
Jovianus Joviaan
Julianus Juliaan
Justinianus Justiniaan
Justinus Justijn
Macrinus Macrijn
Marcianus Marciaan
Mauricius Maurits
Maximianus Maximiaan
Maximinus Maximijn
Nicephorus Nicefoor
Octavianus Octaviaan
Philippus Arabs Filippus de Arabier
Romanus Romaan
Saturninus Saturnijn
Theodosius Theodoos
Tiberius Tibeer
Trajanus Trajaan
Valentinianus Valentiniaan
Valerianus Valeriaan
Vespasianus Vespasiaan
Victorinus Victorijn
Vitellius Vitel