Lijst van Administraties van de EU-Commissie

Wikimedia-lijst

De Europese Commissie laat zich in de uitoefening van haar taak bijstaan door een uitgebreide administratie. Deze is onderverdeeld in:[1]

  • Directoraten-generaal, kortweg DG’s, een voor elk beleidsterrein (vergelijkbaar met een nationaal ministerie).[2]
  • Diensten, met een algemene of ondersteunende taak.[2]
  • Uitvoerende Agentschappen, voor het beheer van programma’s die door de Commissie zijn opgezet.[2]
  • Kantoren, die de Commissie vertegenwoordigen in een reeks landen.

Directoraten-generaalBewerken

Directoraat-generaal Afkorting
Begroting BUDG
Belastingen en douane-unie TAXUD
Communicatie COMM
Communicatienetwerken, inhoud en technologie CONNECT
Concurrentie COMP
Economische en financiële zaken ECFIN
Energie ENER
Europees nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen NEAR
Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp ECHO
Eurostat – Europees bureau voor statistiek EUROSTAT
Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie FISMA
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek JRC
Gezondheid en voedselveiligheid SANTE
Handel TRADE
Informatica DIGIT
Internationale samenwerking en ontwikkeling DEVCO
Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf GROW
Justitie en consumentenzaken JUST
Klimaat CLIMA
Landbouw en plattelandsontwikkeling AGRI
Maritieme zaken en visserij MARE
Migratie en binnenlandse zaken HOME
Milieu ENV
Mobiliteit en vervoer MOVE
Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur EAC
Onderzoek en innovatie RTD
Personele middelen en veiligheid HR
Regionaal beleid en stadsontwikkeling REGIO
Tolken SCIC
Vertaling DGT
Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie EMPL

DienstenBewerken

Dienst Afkorting
Beheer en afwikkeling van individuele rechten PMO
Bibliotheek en e-Resources Centre
Dienst Interne audit IAS
Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF
Europees Bureau voor personeelsselectie EPSO
Europees Centrum voor politieke strategie EPSC
Functionaris voor gegevensbescherming DPO
Historische archieven
Infrastructuur en logistiek in Brussel OIB
Infrastructuur en logistiek in Luxemburg OIL
Instrumenten voor het buitenlands beleid
Juridische dienst SJ
Ondersteuningsdienst voor structurele hervormingen SRSS
Publicatiebureau PB
Secretariaat-generaal SG
Taskforce voor de voorbereiding en het verloop van de onderhandelingen

met het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 50 VEU

TASKFORCE ARTIKEL 50

Uitvoerende AgentschappenBewerken

Uitvoerend Agentschap Afkorting
Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad ERCEA
Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken INEA
Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur EACEA
Uitvoerend Agentschap onderzoek REA
Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding CHAFEA
Uitvoerend Agentschap voor het midden- en kleinbedrijf EASME

KantorenBewerken

  • Vertegenwoordigingen van de Commissie: in alle lidstaten van de Europese Unie.[3]
  • Delegaties: buiten de Europese Unie, in 139 landen, en bij een aantal internationale instellingen.[4]

Zie ookBewerken