Een lichtbeuk (Lat. clerestorium) is het van een reeks vensters voorziene bovenste gedeelte van het middenschip van een meerbeukige kerk. Door deze rij vensters valt het licht, dat het schip verlicht. In een hallenkerk waar het middenschip even hoog is als de zijbeuken, ontbreekt de lichtbeuk.

Doorsnede van de kathedraal van Amiens met onderaan de arcaden, halverwege het triforium en daarboven de lichtbeuk en het gewelf

In romaanse kerken waren de lichtbeuken vaak laag en hadden kleine vensters. In de gotiek rezen ze juist vaak hoog op, zoals in de kathedraal van Beauvais.

Galerij bewerken