Lichaamsoppervlak

oppervlakteberekening van een lichaam

Het lichaamsoppervlak is het buiten-oppervlak van het met huid beklede lichaam.

Menselijk lichaamBewerken

De kennis van het oppervlak van het menselijk lichaam is belangrijk voor de dosering van bepaalde medicijnen zoals cytostatica en andere in de oncologie gebruikte actieve stoffen, evenals voor het inschatten van huid-laesies (brandwonden).

Met behulp van empirische gegevens zijn formules uitgewerkt voor het schatten van het lichaamsoppervlak, op basis van het lichaamsgewicht en de lichaamslengte. In de praktijk worden vaak nomogrammen gebruikt.

Voorbeelden:

 • S - lichaamsoppervlak in m²
 • L - lichaamslengte in m
 • m - lichaamsgewicht in kg
  (formule van Mosteller)
  (formule van Gehan en George)
  (formule van Haycock)
  (formule van Dubois)
  (formule van Boyd)
  (formule van Schlich)
  (formule van Fujimoto)
  (formule van Takahira)

De formules van Mosteller en Haycock worden vooral gebruikt voor het berekenen van het lichaamsoppervlak bij kinderen.

Gemiddelde waardenBewerken

 • Het gemiddeld lichaamsoppervlak is 1,7 m².
 • Bij mannen is het gemiddeld 1,9 m².
 • Bij vrouwen: 1,6 m²
 • Kinderen van 9 jaar: 1,07 m²
 • Kinderen van 10 jaar: 1,14 m²
 • Kinderen van 12–13 jaar: 1,33 m²

LiteratuurBewerken

 • Mosteller RD. Simplified calculation of body-surface area. N Engl J Med 1987;317:1098. PMID 3657876.
 • Haycock GB, Schwartz GJ, Wisotsky DH Geometric method for measuring body surface area: A height-weight formula validated in infants, children and adults J Pediatr 1978;93:62-66
 • Du Bois & Du Bois, Arch Intern Med 1916;17:863:
 • Gehan EA, George SL, Cancer Chemother Rep 1970;54:225-235
 • Fujimoto S, Watanabe T, Sakamoto A, Yukawa K, Morimoto K. Studies on the physical surface area of Japanese. 18. Calculation formulae in three stages over all ages. Nippon Eiseigaku Zasshi 1968;5:443–50.
 • Schlich E, Schumm M, Schlich M: "3-D-Body-Scan als anthropometrisches Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Körperoberfläche". Ernährungs Umschau 2010;57:178-183.