Het boek van de goddelijke troost

(Doorverwezen vanaf Liber benedictus)

Het boek van de goddelijke troost (Latijn: Liber benedictus) is een religieus-filosofisch traktaat in mystieke traditie, geschreven door Meester Eckhart in het Middelhoogduits. Het boek combineert het eenheidsdenken, trinitarisch gedachtegoed en visies op het menselijk lijden. De tekst van het boek is nog steeds actueel, vooral in relatie tot hedendaagse discussies over de Godsidee.

LiteratuurBewerken

Een Nederlandse vertaling van het traktaat:

  • Meester Eckhart, Het boek van de goddelijke troost (trans.: Calis, J., Nagel, B., & van Velthoven, T.), Kampen, Uitgeverij Kok, 3e herziene druk, 2002. (ISBN 90-259-5289-5)