Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950

boek

Het Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950 is een standaardwerk waarin per alfabetisch gerangschikte kunstenaar uit de genoemde periode een beknopte biografie, alsmede een beschrijving en karakteristiek van diens werk is opgenomen. Het naslagwerk is samengesteld en uitgegeven door de Haagse kunsthandelaar Pieter Scheen en is niet alleen onder professionals (kunsthandelaren, taxateurs, veilingmeesters, enzovoort), maar ook onder kunstliefhebbers en verzamelaars een begrip geworden.

De eerste editie verscheen in 1946 onder de titel Honderd jaar Nederlandsche Schilder- en Teekenkunst, ruim twintig jaar later gevolgd door het tweedelige standaardwerk.

Bibliografische gegevensBewerken

Pieter Scheen, samensteller en uitgever, Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950, Den Haag, 1969, ISBN 90-6522-014-3.