Laudatio

Fragment uit Laudatio Turiae

De laudatio (van het Latijnse Laudare, "loven, prijzen"; ook wel panegyriek genoemd) is een lofrede ter ere van een bepaalde persoon die wordt gehouden ter gelegenheid van een bijzondere verrichting of een bepaald jubileum van die persoon. Een academische promotie wordt bijvoorbeeld altijd besloten met een laudatio ter ere van en gericht aan de succesvolle promovendus. Deze laudatio wordt gewoonlijk gehouden door de promotor of copromotor van de promovendus.

In de oudheid was een laudatio een klassieke oefening aan de Latijnse retorenscholen.