Lang gebroken drieklank

Een lang gebroken drieklank is een drieklank waarbij de grondtoon, de terts, de kwint en het octaaf in opeenvolging stijgend, dan wel dalend gebroken gespeeld worden.

Bijvoorbeeld: van de grote drieklank C-groot (c-e-g) is een lang gebroken drieklank c-e-g-c'-g-e-c na elkaar.

  • Voorbeeld: (stijgend en dalend) Music ClefG.svgMusic 16c1.svgMusic 16e1.svgMusic 16g1.svgMusic 16c2.svgMusic 16g1.svgMusic 16e1.svgMusic 16c1.svg

Lang gebroken drieklanken komen ook over meerdere octaven voor.

  • Voorbeeld: (stijgend)Music ClefG.svgMusic 16c1.svgMusic 16e1.svgMusic 16g1.svgMusic 16c2.svgMusic 16e2.svgMusic 16g2.svgMusic 16c3.svg

Een ander voorbeeld: over meerdere octaven in combinatie van stijgend en dalend.

  • Voorbeeld:Music ClefG.svgMusic 16c1.svgMusic 16e1.svgMusic 16g1.svgMusic 16c2.svgMusic 16e2.svgMusic 16g2.svgMusic 16c3.svgMusic 16g2.svgMusic 16e2.svgMusic 16c2.svgMusic 16g1.svgMusic 16e1.svgMusic 16c1.svg