Hoofdmenu openen

De Landschap Drenthe is de vroegere benaming voor wat tegenwoordig de provincie Drenthe is. Oorspronkelijk was er sprake van een graafschap Drenthe, later hoorde Drenthe tot het wereldlijk bezit van de bisschop van Utrecht en werd gezien als een deel van het Oversticht. Nadat in 1529 de wereldlijke bezittingen van het bisdom in handen kwamen van Karel V werd Drenthe aangeduid als de Landschap (ook wel: het landschap) Drenthe.

Landschap Drenthe
Gewest van de Habsburgse Nederlanden (1556-1648)
Gewest van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1648-1795)
 Oversticht 1528 – 1795 Departement van de Oude IJssel 
Kaart
1634
1634
Algemene gegevens
Hoofdstad Rolde (tot 1813)
Oppervlakte ca. 3500 km²
Bevolking ca. 20.000
Talen Nederlands/Nedersaksisch
Religie(s) Rooms-Katholicisme, Protestantisme

Als zodanig werd het na de Nederlandse Opstand deel van de Republiek, maar werd daarbinnen niet voor vol aangezien. Het had weliswaar niet dezelfde (lagere) status als de generaliteitslanden, maar had geen stemrecht binnen de Unie. Het gewest had wel eigen Staten. Mede doordat het gebied toentertijd voornamelijk uit onontgonnen hoogveen bestond had het een kleine bevolking van slechts ongeveer 20.000 inwoners. Het gewest beheerde zijn eigen financiën. De drost van Drenthe, tevens gouverneur van de belangrijke vesting Coevorden, werd echter door de Staten-Generaal van de Unie benoemd.

Het gebied van het Landschap Drenthe werd bij de departementale herindeling van 1799 ondergebracht bij het departement van de Oude IJssel van de Bataafse Republiek. In 1802 werd het gebied ondergebracht bij het departement Overijssel van het Bataafs Gemenebest. In 1807 werd het departement Drenthe ingesteld als onderdeel van het Koninkrijk Holland. Na de annexatie van het Koninkrijk Holland door Frankrijk in 1810 werd het departement ondergebracht bij het departement Westereems.

In 1815 werd Drenthe een volwaardige provincie binnen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

Bestuurlijke indelingBewerken

  Zie Dingspel voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Het Landschap was onderverdeeld in zes dingspelen (die weer onderverdeeld waren in kerspelen) en vier heerlijkheden.

Dingspelen:

  1. Zuidenveld (Suydevelt)
  2. Middenveld of Beilerdingspel (Middenvelt/Beylerdingspil)
  3. Dieverderdingspel (Diverderdingspil)
  4. Rolderdingspel (Rolderdingspil)
  5. Noordenveld (Nordevelt)
  6. Oostermoer

Heerlijkheden:

  1. Coevorden
  2. Ruinen
  3. Echten (vanaf 1626)
  4. Hoogersmilde (vanaf 1633)