Hoofdmenu openen

Microbiologische veiligheidswerkkasten

(Doorverwezen vanaf Laminaire luchtstroomkast)
UV-licht houdt de kast steriel wanneer ze niet gebruikt wordt

Microbiologische veiligheidswerkkasten zijn bedoeld om het risico voor de gebruiker te beperken bij handelingen met gevaarlijke of potentieel gevaarlijke micro-organismen. Zij beschermen de gebruiker niet tegen alle mogelijk gevaren. Sommige type veiligheidswerkkasten beschermen ook het in de kast gebruikte materiaal tegen omgevingsinvloeden. E.e.a. is genormeerd in de NEN-EN 12469.

Inhoud

Gevaren zoals benoemd in de EN 12469Bewerken

Er dient rekening gehouden te worden met de volgende risicos:

 • Vrijkomen van micro-organismen tijdens gebruik, bijvoorbeeld door de opening aan de voorzijde, de uitblaas, kanalen of het de kast.
 • Vrijkomen van micro-organismen gedurende demontage of onderhoud bij bijvoorbeeld het vervangen van het filter als gevolg van onvoldoende sterilisatie.
 • Vrijkomen van micro-organismen bij het verwijdern van besmet material na 'product- or cross contamination"

ClassificatieBewerken

Deze norm kent drie classificaties voor de veiligheidswerkkasten

Klasse IBewerken

Een veiligheidswerkkast met een opening aan de voorzijde. De constructie is zodanig dat de laborant is beschermd door middel van een inwaartsgerichte luchtbeweging en filtering van de afgezogen lucht.

Klasse IIBewerken

Een veiligheidswerkkast met een opening aan de voorzijde. De constructie is zodanig dat de laborant is beschermd en het risico op 'product and cross contamination" laag is, door middel van een voor de toepassing geschikte interne gefilterde luchtbeweging en filtering van de afgezogen lucht. Dit wordt meestal bereikt met een unidirectionele neerwaartse laminaire luchtbeweging in de kast en een luchtgordijn in het front. Een typische manier om dit te bereiken is door middel van een unidirectionele omlaag gerichte laminaire luchtstroming in de kast en een luchtgordijn in de opening aan de voorzijde.

Klasse IIIBewerken

Een veiligheidswerkkast waarbij de werkomgeving volledig is afgesloten en de laborant van de werkplek is gescheiden door een fysieke barrière (bijvoorbeeld Glove Box). Zowel de toegevoerde als afgevoerde lucht wordt gefilterd. Meer informatie specifiek voor isolatoren is onder andere te vinden in de EN 12741

Oplevering en periodieke controleBewerken

Overeenkomstig de NEN-EN 12469 dient een microbiologische werkbank voorzien te zijn van een type test voor ieder type werkbank. Selectie van de gewenste werkbank vindt onder andere plaats op basis van onder andere veiligheid en prestaties zoals vastgelegd in het type testrapport. In de EN 12469 zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot controles bij ingebruikname (installation testing) en periodieke keuring (routine maintenance testing).

Ingebruikname (installation testing)Bewerken

Vaststellen dat de geleverde microbiologische werkbank overeenkomt met de gewenste en gecertificeerde zuurkast, dat de ingestelde luchtbehandeling overeenstemt met de specificaties en dat de omgevingsfactoren geen nadelige invloed hebben op het functioneren van de microbiologische werkbank met behulp van de testen en/of controles zoals vastgelegd in standaard waaronder tenminste:

 • voldoet aan de specificaties van de fabrikant
 • controle op volume volgens bijlage G en H
 • Flowvisualisatie
 • Filters; aerosol challenge method (bijlage D)

Periodieke keuring (routine maintenance testing)Bewerken

 • voldoet aan de specificaties van de fabrikant
 • controle op volume volgens bijlage G en H
 • Flowvisualisatie
 • Filters; aerosol challenge method (bijlage D)

Zie ookBewerken