Lacida (codeermachine)

Biuro Szyfrów
Directeur van het Biuro Szyfrów:
Gwido Langer (midden 1931 — november 1942)
Plaatsvervangend directeur van het Biuro Szyfrów:
Maksymilian Ciężki (tot november 1942)
BS.1 (Poolse cryptografie)
Werktuigen:
Lacida
BS.2 (radio-inlichtingen)
Personeel:
Chef Radio inlichtingen:
Maksymilian Ciężki
BS.3 (Russisch)
Personeel:
Chef van de Russische sectie:
Jan Graliński
Cryptologen:
Jan Graliński (overleed 9 januari 1942)
Piotr Smoleński (overleed 9 januari 1942)
Overige:
?
BS.4 (Duits)
Personeel:
Chef van de Duitse sectie:
Maksymilian Ciężki (tot november 1942)
Cryptologen:
Marian Rejewski (september 1932 — november 1942)
Jerzy Różycki (september 1932 — 9 januari 1942)
Henryk Zygalski (september 1932 — november 1942)
Overige:
Antoni Palluth
Wiktor Michałowski
Cryptologische methoden en technologieën:
Enigma "doubles" (1932)
Grill
Clock
Cyclometer (1934)
Card catalog (1935)
Cryptologische bom (1938)
Zygalski-bladen (1938)
Locaties
Saksisch Paleis
Kabaty Woods
PC Bruno
Cadix

De Lacida (of LCD) is een door cryptologen van het Poolse Biuro Szyfrów ontwikkelde rotormachine. De naam is afgeleid van de ontwerpers; Gwido Langer, Maksymilian Ciężki en Leonard Stanisław Danilewicz en/of zijn broer Ludomir Danilewicz.

Twee exemplaren werden, voorafgaand aan de invasie van Polen in september 1939, naar Frankrijk verzonden. Het apparaat werd vanaf het voorjaar van 1941 gebruikt door het Poolse Team Z in het Pools-, Spaans, en Franse radio-inlichtingen en decodeer centrum bij Uzès.

Voordat de machine in gebruik werd genomen was het apparaat niet noemenswaardig aan cryptoanalyse onderworpen, iets wat pas in juli van 1941 voor het eerst gedaan werd. Hierbij waren de Poolse cryptologen Marian Rejewski en Henryk Zygalski in staat de berichten binnen enkele uren te ontcijferen waarop besloten werd de machine buiten gebruik te stellen.

In 1974 gaf Rejewski uitleg over de voornaamste manco's van het apparaat; de afwezigheid van een commutator (een van de sterke punten van de Enigma) en problemen met de reflector en bedrading. Evenzogoed wordt het ontwerp gezien als meer complex dan de Enigma.