Graaf Zeppelin kon wonderlijk genoeg voor de LZ6 geen koper vinden. Nu kon hij zijn oorspronkelijke idee uitvoeren. Hij richtte DELAG op de ‘Deutsche Luftschiffahrt Aktien Gesellschaft’. Hij verkocht de LZ6 aan DELAG en daarmee was de zaak afgelopen.