Kritische waarde in de natuurkunde

natuurkunde

Een kritische waarde of een grenswaarde is in de natuurkunde de waarde van een grootheid waarbij een kritische overgang plaatsvindt of een limietwaarde overschreden wordt.

Voorbeelden van kritische waarden zijn:

De kritische waarde van een grootheid hangt vaak samen met een kritisch punt of een limiet in een wiskundig model.