Hoofdmenu openen

Een kostwinner (soms ook broodwinner of kostschaffer genoemd) is degene in het gezin die het belangrijkste deel van het inkomen verdient en daarmee in belangrijke mate de rest van het gezin onderhoudt.

In grote delen van de wereld is dit de man. Sinds de emancipatie van de vrouw zijn er met name in de westerse cultuur steeds meer vrouwen die kostwinner zijn. Waar de vrouw vroeger huisvrouw was, kwamen er na de tweede feministische golf meer huismannen.

Vaak ook zijn beide partners voor een belangrijk gedeelte verantwoordelijk voor het inkomen. Hier wordt dan gesproken van tweeverdieners.