Koormeester

Een koormeester is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van concerten. De opdrachtgever is meestal het dagelijks bestuur. Hij wordt hierbij geholpen door de koorcommissarissen.

Tijdens de bestuurvergadering wordt de voortgang besproken aan de hand van een draaiboek.