Koopman (achternaam)

achternaam

Koopman is een achternaam. De naam is afgeleid van het beroep koopman.

Hieronder een lijst met personen die deze achternaam of de variant Coopman dragen en een artikel op Wikipedia hebben:

Koopman is ook een Joodse voornaam, afgeleid van Kopman (Copman), als vleivorm uit Coppe (Jacob).

Zie ookBewerken