Koninklijke Wandel Bond Nederland

De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) is de fusie-organisatie van een groot deel van de Nederlandse Wandelsport Bond (NWB) en de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO-NL). In deze fusie is uitdrukkelijk niet meegedaan door de SGWB (Sticht-Gooise Wandelsport Bond), die daarmee de laatste zelfstandige regionale bond is.

Op 1 januari 2015 fuseerde de KNBLO-NL met de NWB tot de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). Met honderdduizend leden vormt de KWBN een grote sportbond binnen de NOC*NSF. Hiermee is een van de laatste gevallen van versplintering of verzuiling in de Nederlandse sportwereld opgeheven.

Externe linkBewerken